TMO, yayınladığı satış fiyatlarına göre Ekim ayında un regülasyonu kapsamında ekmeklik buğdayı un fabrikalarına 4.460 – 4.575 TL/tondan, makarnalık buğdayı ise 7.400 – 7.600 TL/tondan satacak. TMO’nun ekmeklik buğdayı hasat öncesi fiyatlarla un fabrikalarına satmaya devam ederken, makarnalık buğdayda ise farklı bir fiyat politikası uygulaması dikkat çekti.

MAKARNALIK BUĞDAYDA SANAYİCİ İTHALATA YÖNLENDİRİLDİ

Un regülasyonu kapsamında un fabrikalarına satılan ekmeklik buğday fiyatlarında bir artış yapılmaması ekmek fiyatlarının artmasına karşı bir önlem olarak değerlendirilirken, makarnalık buğday fiyatlarının yüksek açıklanması ise sanayiciyi ithalata yönlendirmek olarak değerlendirildi.  

SANAYİCİ AÇIKLANAN FİYATLA TERS KÖŞE OLDU!

Makarnalık buğday satış fiyatlarının 7.400 -7.600 TL/ton olarak açıklanması, sanayiciyi de ters köşe yaptı. Sanayicinin TMO’dan ekmeklik buğdayda olduğu gibi makarnalık buğdayda da daha düşük fiyattan ürün satmasını bekliyordu.  

FAİK TOY-7

FAİK TOY: SANAYİCİ DÜŞÜK FİYAT BEKLEDİĞİ İÇİN ÇİFTÇİNİN BUĞDAYINA TENEZZÜL ETMİYORDU

Tarımdan Haber yazarı ve ziraat mühendisi Faik Toy, konuyla ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ters köşe bir durum söz konusu, sanayici bu fiyatın çok altında bir fiyat için beklemeye geçip çiftçinin serbest piyasadaki makarnalık buğdayına tenezzül etmiyordu” dedi.

BUĞDAY-11

TMO MAKARNALIK BUĞDAY SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI 

Kuruluşumuzca Makarnalık buğdaylar makarna, şehriye ve bulgur fabrikalarına 7.400-7.600 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili satışa açılmıştır.

Makarnalık buğday satışlarımız için talep başvuruları www.tmo.gov.tr adresindeki TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden 04 Ekim 2022 - 10 Ekim 2022 (dahil) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Satış Usul ve Esasları:

Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre yapılacak olup fiili tüketim hesaplamalarında talep sahiplerinin 2021 yılı yurt içi (makarna, şehriye, bulgur) satış miktarları dikkate alınacaktır.

Yurt içi satış miktarları hesaplanırken;

1- Firmaların kendi grup şirketlerine,

2- Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına,

3- Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan satışlar,

Firmaların gerçekleştirmiş oldukları tüm mamul ihracatları, düşüldükten sonra kalan yurt içi satış faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahibi makarna, şehriye ve bulgur fabrikaları yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini (Kuruluşumuzca istenilen tablo formatında) yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir.

Makarnalık buğday tüketim miktarı 10 bin tonun üzerinde olan bulgur üreticileri fiili tüketim belgelerini yeminli mali müşavirden 10 bin tonun altındakiler ise mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getireceklerdir. Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi makarnalık buğday tüketim miktarını gösterecektir.

Talep sahiplerinin 2021 yılında mamul madde ihracatı var ise 2021 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında fiilen gerçekleşen mamul madde ihracat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre
yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına fiili tüketimin ait olduğu yıl içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı makarna, şehriye veya bulgur üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 01 Eylül 2022 ve sonrası tarihli Başmüdürlük/Müdürlüklerinize ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir.

Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden 2021 yılına ait yıllık toplam enerji tüketim belgesi temin ederek Başmüdürlük/Müdürlüklerinize ibraz edeceklerdir. Elektrik enerjisi tüketim belgesini ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecektir.

ELÜS makarnalık buğday tahsis miktarları 14 Ekim 2022 – 24 Ekim 2022 (dahil) tarihleri arasında hergün takas için TÜRİB’te işlem görecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir.

Satışı yapılan makarnalık buğdaylar için para yatırma süresi ELÜS haricindeki stoklar için 21 Ekim 2022 (dahil) tarihinde sona erecektir. Makarnalık buğdaylar için son teslim tarihi 31 Ekim 2022 (dahil) olarak uygulanacaktır. Başvurularda makarna, şehriye ve bulgur fabrikalarınca Ek-1’de yer alan taahhütnamenin verilmesi zorunludur.