TMO alım prim desteğinde hasadın devam etmesinden dolayı 21 ilçede süre uzatımına gidildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilindiği üzere buğday ve arpada uygulanan TMO alım prim desteği başvuruları 1 Eylül'de yani bugün sona erdi. Ancak bazı bölgelerde hasadın halen devam etmesinden dolayı bu bölgeler için süre uzatımına gidildi. 

TMO'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO’ya buğday ve arpa satan üreticilerimize Bakanlığımız tarafından verilen destek ödemesinin ekli listede adı geçen ilçelerde 21 Eylül’e kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Ülkemizde buğday ve arpa hasadı hali hazırda %99 seviyelerindedir. Kalan %1’lik kısım ise (İç Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu Bölgesinde) hasada devam etmektedir.

Ülkemizde buğday ve arpa üretimini teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk defa TMO alım primi desteği uygulaması Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile “Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Karar” 21 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu karar kapsamında 1 Eylül 2022’ye kadar TMO’ya buğday ve arpa satan üreticilerimize Bakanlığımız tarafından destek ödemesi 2022 buğday/arpa ekim dönemi öncesinde yapılmaktadır.

Ancak bu yıl iklimsel faktörlerden dolayı bazı bölgelerimizde hasat gecikmiştir. Bu bölgelerdeki üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları ve TMO alım prim desteğinden faydalanabilmeleri amacıyla, TMO’ya son ürün teslim etme tarihinin ekli listede adı geçen ilçelerde 21 Eylül’e kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Ayrıca   TMO’nun  lisanslı depolar  üzerinden yaptığı alımlarda,  1 Eylül 2022’ye kadar TMO’ya satış onayını veren ancak takas işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesi düzenlenemeyen üreticilerimizin mağduriyeti de giderilmiştir.

Bu kapsamda “Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında yayımlanmıştır.

Üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz.

tmo liste