TARIMDAN HABER ÖZEL / Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), buğday satış fiyatlarında artışa gitti. Ekmeklik ve makarnalık buğday satış fiyatını 100 lira artıran TMO, ekmeklik buğday fiyatını 9 bin 350 liradan, 9 bin 450 liraya, makarnalık buğday fiyatını da 10 bin 200 liradan 10 bin 300 liraya çıkardı. TMO, arpa satış fiyatında ise bir değişikliğe gitmedi. 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat satışlarına devam ediyor. TMO, 2024 yılı Ocak ayı hububat satış fiyatlarını ve hububat satış esaslarını yayınlandı. 

2024 YILI HUBUBAT SATIŞ ESASLARI HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMADA ŞUNLAR KAYDEDİLDİ...

TMO stoklarında yer alan hububat (ekmeklik buğday, arpa, mısır ve çavdartritikale-yulaf) kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili, makarnalık buğday ise kullanıcısına (makarna, şehriye, bulgur ve irmik fabrikalarına), peşin bedel mukabili serbest olarak 02 Ocak 2024 tarihinden itibaren satışa açıldı. 

HUBUBAT SATIŞLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Hububat satışlarına başvurular; ELÜS stokları için TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden, TMO depolarında bulunan stoklar için stokun bulunduğu başmüdürlüklerine elden gerçekleştirilecek. 

Bu nedenle ELÜS stoklarına başvuru yapacakların hem TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP), hem de TÜRİB’e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekiyor. 

Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak ELÜS stokları (makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa ve mısırlar) için ocak ayında alınan taleplerin dağıtımı yapılacaktır. Talep alınarak dağıtımı yapılan ELÜS stokları bir sonraki dağıtımdan önce satışa açılan stok ekranından düşülecek.

Satışa açılan tüm ürünler için son para yatırma, son teslim ve Elüsler için takas tarihleri
aşağıda belirtilmiştir.

Açıklamada her bir dönemde yer alan son takas tarihine kadar takası gerçekleşmeyen ELÜS ürünlerin tahsisleri iptal edilerek tekrar stoka eklenerek talep toplanacağı kaydedildi. 

1.Dağıtım(ELÜS Stokları- Satış Platformu)

ELÜS Stokları İçin Platform Talep Toplama Tarihi : 02 – 05 Ocak 2024

Türib Takas Son İşlem Tarihi : 11 Ocak 2024 (dahil)

2.Dağıtım (ELÜS Stokları- Satış Platformu)

ELÜS Stokları İçin Platform Talep Toplama Tarihi : 12 – 16 Ocak 2024

Türib Takas Son İşlem Tarihi : 22 Ocak 2024 (dahil)

TMO Deposunda Stoklu Hububat (Başvuru Başmüdürlüklere)

Son Para Yatırma Tarihi : 22 Ocak 2024 (dahil)

Ürün Son Teslim Tarihi : 31 Ocak 2024 (dahil)

-TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden dağıtımı yapılacak ELÜS “makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa ve mısırlar” takas için Türib’e gönderilecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda yatırım hesabında eksiksiz olarak mevcut olması gerekiyor. 

-TMO depolarındaki stoklar için gelen talepler bekletilmeden parasını yatıran ve aracını gönderen talep sahiplerine teslim edilecektir. Ofis hesaplarına alıcılar tarafından yatırılan ürün bedeli avans niteliğinde olup yatırılan parayı karşılayacak miktarda veya istenilen ürün kodunda emtia bulunmaması Kuruluşumuz tarafından taahhüt zorunluluğu doğurmayacaktır.

'Fındık fiyatları bilinçli şekilde düşük tutuluyor' iddiası 'Fındık fiyatları bilinçli şekilde düşük tutuluyor' iddiası

-Yatırılan ürün bedeli siparişin kabulü anlamı taşımayacaktır. Satışlardan istifade etmek isteyenler miktar limiti olmaksızın başvuru yapabilecektir. Peşin satışlarımızda alıcılardan peşin satış sistemi uygulama esasları ile ilgili ıslak
imzalı belge alınacaktır.

OCAK AYI MAKARNALIK BUĞDAY SATIŞ FİYATI 

TMO’nun Ocak ayı makarnalık buğday satışı fiyatı yerli ve ithal olarak iki kategoride ilan edildi. Yerli makarnalık buğday 10 bin 100 lira ile 10 bin 300 liradan satılacak. Düşük vasıflı makarnalık buğday da 10 bin liradan satışa çıkarıldı. İthal makarnalık buğday ise 10 bin 200 liradan satılacak.  Aralık ayı satış fiyatına göre ithal makarnalık buğday 10 bin 100 liradan, yerli makarnalık buğday ise 10 bin ile 10 bin 200 liradan satışa çıkarılmıştı. 

Satış1

OCAK AYI EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYATI

TMO tarafından açıklanan satış fiyat listesine göre Ocak ayında düşük vasıflı ekmeklik buğday 8 bin 600 liradan diğer ekmeklik buğdaylar ise 9 bin 250 lira ile 9 bin 450 liradan satılacak. İthal ekmeklik buğday ise 9 bin 350 liradan satılacak. Aralık ayında ekmeklik buğday satış fiyatı 9 bin 150 lira ile 9 bin 350 lira arasında açıklanmıştı. Yine ekmeklik buğday fiyatı da 9 bin 250 lira olarak satışa çıkarılmıştı. 

Satış2OCAK AYI ARPA SATIŞ FİYATI 

TMO, Ocak ayında ithal ve yerli arpa satış fiyatını 7 bin 725 lira olarak açıkladı.

Satış 3

OCAK AYI ÇAVDAR, TRİTİKALE VE YULAF SATIŞ FİYATI

TMO, Ocak ayı çavdar, tritikale ve yulaf satış fiyatı 6 bin 750 lira olarak açıklandı.

Satış 4

OCAK AYI MISIR SATIŞ FİYATI

TMO, Ocak ayı mısır satış fiyatını yeni ve eski mahsul ile ithal olmak üzere 3 kategoride açıkladı. Buna göre 2023 mahsulü mısır 6 bin 650 liradan, 2022 mahsulü mısır 6 bin liradan ve ithal mısır ise 5 bin 250 liradan satılacak.

Satış 5