Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, TMO’ya ürün satan çiftçilerin prim desteğinden yararlanması için 30 Eylül’de dolan süre 16 Aralık’a uzatıldı. Ayrıca 21 Eylül’e kadar uzatılan ilçeler arasına Bolu ve Çankırı’dan bazı ilçeler eklendi.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin 20/7/2022 tarihli ve 5802 sayılı “Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edildi.

Buna göre, 20/7/2022 tarihli ve 5802 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Karar’da belirtilen sürelerde buğday ve arpa ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne satışını gerçekleştirmiş olmasına rağmen, tarımsal üretim sürecinin devam etmesi, pandemi şartları vb. nedenlerle köy/mahallelerden il/ilçe müdürlüklerine gelerek belge teslim edemeyen çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için son müracaat tarihi 16/12/2022 şeklinde değiştirilerek çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat süreleri uzatıldı.

Hububat hasadında yüksek verim beklentisi: Buğdayların içi çok iyi! Hububat hasadında yüksek verim beklentisi: Buğdayların içi çok iyi!

Ayrıca anılan Karar ekinde yer alan 21 Eylül 2022 Tarihine Kadar Satışa Konu Alım Satım Belgesi Kabul Edilecek İlçeler listesine Bolu ili Mengen ve Yeneiçağa ilçeleri ile Çankırı ili Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu ilçeleri eklendi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne satışını gerçekleştirmiş olmasına rağmen 30/09/2022 tarihine kadar başvuru evakları ile il/ilçe müdürlüklerine müracaat edemeyen çiftçilerin 16/12/2022 tarihine kadar alım satım belgelerini  il/ilçe müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

buğday-4