TİGEM'in, genç çiftçi projesi kapsamında tedarik ederek genç çiftçilere dağıtılacak olan 160 bin baş hayvanla ilgili 'şaibe iddiaları' yeni bir boyut kazandı. 160 bin baş hayvanın alımı için Nisan ayının sonunda TİGEM tarafından ihale yapılmıştı. Ancak bu ihale 'saçma bir gerekçe' ile iptal edilmişti. 160 bin baş hayvanın ihalede oluşan rakamların daha üstünde bir fiyatla doğrudan alım yöntemiyle alınmak istenmesi ise büyük bir skandala neden olmuştu.

GENEL MÜDÜR İDDİALARA YÖNELİK SORULARI CEVAPLANDIRMAKTAN KAÇINDI!

TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı, şaibe iddiaları ile ilgili sorularımızı cevaplandırmaktan kaçınırken Basın Müşavirliği aracılığıyla talep ettiğimiz sorulara da cevap verilmedi. 160 bin baş hayvanın ihalesinin neden iptal edildiği ve hayvanların neden ihalede oluşan fiyatlardan daha pahalı alınacağına yönelik skandal iddialarla ilgili kamuoyuna yansıyan haberlere de sessiz kalındı.

KAMUOYU DUYARLILIĞI 4'NCÜ HABERDEN SONRA AKILLARINA GELDİ!

TİGEM yönetimi, nihayet konuyla ilgili yaptığımız 4'üncü haberden sonra 'şaibe iddialarına yönelik' kamuoyuna açıklama yapma lütfunde bulundu. Ancak yapılan açıklama 160 bin baş hayvanın alımına yönelik kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek yerine daha da artırdı.

Sorularımızı cevapsız bırakan, yayınlanan haberleri de görmezlikten gelen TİGEM yönetimi, en son 12 Temmuz'da sitemizde yayınlanan 'TİGEM eski Bakanı takmadı!' başlıklı haberimize 'Kamunun doğru bilgiyi kaynağından edinme hakkı bulunması' gerekçesiyle bir açıklama gönderdi.

ŞAİBE İDDİALARI ENFLASYON ARTIŞI İLE SAVUNULDU!

Ancak 'kamuoyunu doğru bilgilendirmek' amacıyla gönderilen açıklamada, kamuoyunun asıl cevabını beklediği 160 bin baş hayvanın ihalesinin neden iptal edildiği ile ilgili hiçbir bilgiye yer verilmedi. Hayvanların ihalede oluşan fiyattan daha pahalı alınmasının gerekçesi olarak 'yıllık enflasyon artışı' gibi komik bir gerekçe gösterildi.

Şöyle ki; bugün artan maliyetlere rağmen süt üreticisinin çiğ süt fiyatına ve ESK'nın yerli beside belirlediği 25.5 lira karkas kesim fiyatına yıllık enflasyona göre bir artış yapılmazken, TİGEM'in ihale yapmadan, doğrudan alım yöntemiyle tedarik edeceği 160 bin baş hayvanın alım fiyatında yıllık yüzde 15.39 enflasyon artışını dikkate alması dikkat çekti.

KAMUOYUNUN CEVABINI BEKLEDİĞİ SORULAR!

TİGEM yönetimi, 160 bin baş hayvanla ilgili gündeme gelen iddialar konusunda 'kamuoyunun gerçekten doğru bilgilendirilmesi konusunda' samimi ise kamuoyunun beklediği şu sorulara cevap vermesi gerekiyor.

FAKIBABA İHALELERİN YAPILMASINI İSTEDİĞİ HALDE İHALELER NEDEN YAPILMADI?

-Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı'nın ihalenin iptal edilmesine gerekçe gösterdiği nedeni haklı bulmayarak ihalelerin yeniden, şeffaf bir şekilde yapılmasını istediği halde 160 bin baş hayvanın ihalesi neden yapılmadı?

ŞAİBE İDDİALARINA RAĞMEN NEDEN DOĞRUDAN ALIM YÖNTEMİNDE ISRAR EDİLİYOR?

-Şaibe iddialarının artmasına rağmen 160 bin hayvanın, neden ihale yöntemiyle değil de doğrudan alım yöntemiyle alımında ısrar ediliyor?

TİGEM ADINA PİYASADAN HAYVAN TOPLAYAN ÜÇ FİRMA KİM?

Yapılan açıklamada TİGEM'in ihale yapma mecburiyeti bulunmadığı ve firmalarla görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Ancak piyasada özellikle üç firmanın TİGEM adına hayvan topladığı hatta resmi kayıtlara girmese de ıslak imza ile bu firmalarla anlaşmaların yapıldığı iddia ediliyor. Bu iddialar doğru mudur?

Bu iddialar doğru ise bu üç firmanın isimleri nedir?

Bu üç firmanın bir biriyle bir bağlantısı var mıdır?

Soyan soyana! Tarım Kredi Marketlerde 9 milyon lira naylon fatura vurgunu! Soyan soyana! Tarım Kredi Marketlerde 9 milyon lira naylon fatura vurgunu!

Bu üç firma iptal edilen ihaleye teklif vermiş miydi?

TİGEM Yönetimine, kamunun doğru bilgiyi kaynağından edinme hakkı bulunduğunu hatırlatarak, bu soruların cevabını kendilerinden bekliyoruz.


TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Tekin tarafından TARIMDANHABER'e gönderilen ve 'ŞAİBE İDDİALARINA KARŞI ENFLASYON SAVUNMASI' yapılan açıklama ise şöyle:

"Sitenizde 12/07/2018 tarihli 'TİGEM eski Bakanı takmadı' başlıklı haberinde, kamuoyunda imalar yaratacak şekilde bir haber yayınlanmıştır.

İnternet sitenizde; “Genç çiftçi projesi başvurularının sonuçlanmasına rağmen, çiftçiye hibe olarak dağıtılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ihalesi henüz yapılmadığı, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanının talimatına rağmen Genel Müdürlüğümüzce 45 gündür ihalelerin yapılmadığı, ihalelerin yapılmaması şaibe iddialarını artırdığı, TİGEM'in 160 bin baş hayvanı kendi belirlediği firmalar üzerinden doğrudan alım yöntemiyle alacağı iddia edildiği" belirtilmektedir. Genel Müdürlüğümüz yetkililerini itham altında bırakan bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Şöyle ki;

Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilen, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün koordinesi ve planlamasıyla genç çiftçilerimizin belirlediği ve hayvanların tedarik kısmında da TİGEM'in yer aldığı Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında uygulanan hayvan tedarik yöntemi aynıdır.

Bu çerçevede, 2018 yılı hayvan temini aşağıdaki mevzuat uyarınca gerçekleştirilecektir:

a) 4734 Sayılı KİK 3/a (istisna) maddesinde 'Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek , değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları" hususları belirtilmektedir.

b) Ayrıca Kamu İhale Kurumunun 07.01.2004 tarih ve 2004/DK.D-01 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında “Kanun kapsamına giren kuruluşların, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere, işletme ve tesisleri işleten üreticiler ve bunların bağlı bulundukları tarımsal amaçlı kooperatifler ile üretici birliklerinden ayrıca TİGEM'den ve A.O.Ç'den doğrudan 4734 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (a) bendine göre alım yapabilecekleri…" hususları belirtilmektedir.

a) c-) Projenin başladığı 2016 yılından itibaren, her yıl TİGEM tarafından, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan teknik şartnameler ve alım koşulları yıllar itibariyle değişiklik gösterebilmektedir.

Bu çerçevede büyükbaş;

-Genç Çiftçi Projesi kapsamında hak sahibi genç çiftçilere dağıtılmak üzere, 2017 yılı alım fiyatı olan 4.200 TL/baş baz alınarak, 3 Temmuz 2018 tarihi itibariyle gerçekleşen yıllık 15.39 oranındaki enflasyon oranı göz önünde bulundurulmuş,

-Teknik şartnamede, önceki yıl 8-13 ay olan büyükbaş yaş aralığı 9-15 aya, 180 kg olan hayvan ağırlığı alt sınırı ise 210 kg'a çıkarılmıştır.

Küçükbaş;

-Genç Çiftçi Projesi kapsamında hak sahibi genç çiftçilere dağıtılmak üzere, 2017 yılı alım fiyatı olan 693.06 TL/baş baz alınarak, 3 Temmuz 2018 tarihi itibariyle gerçekleşen yıllık 15.39 oranındaki enflasyon oranı göz önünde bulundurulmuştur.

Teknik şartnamede, yaş alt sınırında değişikliğe gidilmemiş, ancak hayvan ağırlığının asgari 40 kg olması şartı getirilmiştir.

Sonuç itibariyle, Genel Müdürlüğümüzce hayvan temininin mevzuata uygun olduğu ve fiyat belirlenmesinde etkili olan koşullar yukarıda belirtilmiştir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi ihale yapma mecburiyeti bulunmamakla birlikte firmalar ile yapılan görüşmeler devam etmektedir. Bu firmaların Genel Müdürlüğümüzce belirlendiği şeklindeki iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu nedenle habere konu olaylarda gerçekler hilafına kamuoyu oluşturmaya çalışılması ve kamunun doğru bilgiyi kaynağından edinme hakkı bulunması sebebi ile işbu tekzip metninin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9. Maddesi ve halkın doğru haberi kaynağından öğrenmesi hakkı gereği İnternet sayfanızda aynı şekilde yayınlanması, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı hususunu bilginize rica ederim."