Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında 2022 yılına özel olarak üreticinin primine %70 oranında Devlet prim desteği sağlandı. Türkiye genelinde 151 bin adedin üzerinde kuraklık verim sigortası poliçesi tanzim edildi. 2.6 milyon dekar alan sigortalandı. Eksperlerin titizlikle sürdürdüğü saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının ardından 51 ilin 305 ilçesinin 3.050 köyünde poliçede yazılı olan köy bazlı eşik verim değerlerinin altında verim gerçekleştiği tespit edildi. Söz konusu köylerde sigortalı olan tüm üreticilere hasar ödemesi yapılarak, zararları karşılandı.

Bu yıl sigortalı üreticilerden toplanan 72 milyon TL prim karşılığında, 1.2 milyon dekar alan için 366 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası poliçeleri ile ilgili değerlendirmeler, TARSİM Üretici Portalı ve Mobil uygulamaları üzerinden takip edilebiliyor.

TARSİM’den yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 67 ilin 375 ilçesindeki 5.311 köyde yaklaşık 50 bin adet hasar tespit çalışması yapıldığı kaydedilirken; 2022 yılında, 70 ilin 432 ilçesindeki 6.717 köyde  verim tespit inceleme işlemi yapıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, kuru tarım alanlarında üretimini yaptıkları buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, mercimek ürünleri ve bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları ile ek prim karşılığında ve isteğe bağlı olarak sertifikalı tohumlukların sap kısmını,  kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı köy genelinde doğrudan meydana gelebilecek verim kayıplarına karşı Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile güvence altına alabiliyor.

Köyün ortalama verimi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım Sigortaları Havuzu verileri esas alınarak tespit edilen verimi ifade ediyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, köyün eşik verim değeri, köyün ortalama veriminin yüzde 70’i alınarak belirleniyor. Her ürün ve köy için kuru şartlarda verim değerleri ayrı ayrı belirlenip, poliçeler bu doğrultuda düzenleniyor.

Eşik Verim Değerinin Altında Kalan Köylerdeki Tüm Sigortalı Üreticilere Hasar Ödemesi Yapılıyor

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi halinde, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yaptırmış olan sigortalı üreticinin, hasar ihbarına ilişkin herhangi bir beyan yükümlülüğü bulunmuyor. Eksperler tarafından köye ait referans parsellerde yapılan verim tespitleri sonucunda, köyün gerçekleşen verim ortalamasının, eşik verim değerinin altında olması halinde, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yaptıran tüm üreticilere poliçe bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde hasar ödemesi yapılıyor.

Devlet Destekli Tarım Sigortası Sistemi’ndeki tüm tarım sigortası branşlarında olduğu gibi, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası da gönüllülük esasına dayanıyor ve poliçeler üreticilerin isteği doğrultusunda düzenleniyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’na ilişkin tüm esaslara poliçelerde detaylı olarak yer veriliyor. Üreticiler yetkili acentelerin yanı sıra, TARSİM Mobil aplikasyonu ve TARSİM Sesli Poliçe Uygulaması aracılığıyla kolaylıkla bilgi edinebiliyor.”