Tarım-İş Sendikası’ndan Orman Genel Müdürlüğü açıklaması

Tarım-İş Sendikası, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanan Orman Genel Müdürlüğü'nün hem mali hem ekonomik hem de organizasyon yönünden bağımsız bir işletme olduğunu belirterek, Bakanlığın diğer birimleriyle tek işletme sayılamayacağını belirtti.

Tarım-İş Sendikası’ndan Orman Genel Müdürlüğü açıklaması
banner200

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki işçi sendikaları arasındaki örgütlenme mücadelesinde, sendikalardan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakanlıktaki örgütlenme mücadelesi Orman Genel Müdürlüğü'nün üzerinde yoğunlaşırken, Öz Orman-İş Sendikası Orman Genel Müdürlüğü'nün Bakanlığın diğer birimleriyle birlikte tek işletme sayılacağını ifade ederken, Tarım-İş Sendikası, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini dayanak göstererek, Orman Genel Müdürlüğünün Bakanlığın diğer birimleriyle birlikte tek işletme sayılamayacağını kaydediyor.

Tarım-İş Sendikası, 'Tarım ve Orman Bakanlığında Yetki Bizde' başlıklı haberimize bir açıklama gönderdi.

Tarım-İş Sendikası, Tarım ve Orman Bakanlığındaki örgütlenme mücadelesiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Öz Orman-İş Sendikası, açıklamasında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 2/1-d bendini ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 1986/8383 E. - 1986/986 K. Sayılı ilamını gerekçe göstermiştir. Halbuki bahsi geçen kanun maddesi ve Yargıtay kararı haber sitenizce haber yapılan malum sendikanın iddiasını başlı başına çürütmektedir.

Şöyle ki;

- 15.07.2018 tarihinde yayımlanıp aynı tarihte yürürlüğe giren 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Orman Genel Müdürlüğü başlıklı 24. Bölümünde Orman Genel Müdürlüğüne ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Yukarıda zikredilen kararnamenin 333 ve devamı maddelerinin incelenmesi durumunda, Orman Genel Müdürlüğünün Tarım ve Orman Bakanlığına Bağlı ÖZEL BÜTÇELİ TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP ve Bakanlığın geri kalanından tamamen ayrı bir ORGANİZASYONU bulunan bir işletme olarak faaliyetine devam etmesi hususunun düzenlenmiş olduğu anlaşılacaktır.

Bu kapsamda bahse konu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 333. Madde hükmü ise aynen; “Bu bölümün amacı; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ÖZEL BÜTÇELİ ve TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP Orman Genel Müdürlüğünün Kurulmasına, TEŞKİLAT, GÖREV ve YETKİLERİNE ait esas ve usulleri düzenlemektir.” İfadelerini barındırarak yukarıda kaleme aldığımız gibi Orman Genel Müdürlüğünün de tıpkı, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü gibi ayrı bir işletme olarak değerlendirilmesi gerektiği hususunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Fakat söz konusu kuruluşlara ilişkin olarak herhangi bir haber yayınlanmamıştır.

Öyle ki yapılan bu düzenlemeler sonucunda önceden Orman Bakanlığı bünyesinde olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü gibi bazı müdürlükler Orman genel Müdürlüğünden ayrı tutularak Tarım Bakanlığı Merkez Teşkilatı Bünyesine alınmıştır.

- Öz Orman-İş Sendikası tarafından gerekçe gösterilen ve yukarıda bahis edilen Yargıtay kararı da malum sendikanın iddialarını çürütür niteliktedir. Bahis edilen Yargıtay kararının ilgili bölümü aynen “Kamu kurumu ve kuruluşlarına MALİ, EKONOMİK ve ORGANİZASYON yönünden BAĞIMLILIĞI ve BÜTÜNLÜĞÜ bulunduğu anlaşılan ortaklıkların teşekkül ve müesseselerle birlikte İşletme Toplu İş Sözleşmesi içinde yer almasının kanunun amacına uygun olacağına…" şeklindedir.

Öz Orman-İş Sendikası tarafından ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtması için, mevcut durumunda bahse konu Yargıtay kararında ön görüldüğü gibi MALİ, EKONOMİK ve ORGANİZASYON yönünden bağlılık şartlarını barındırması gerekmektedir. Fakat Yukarıda bahis edilen 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenlemeler ile Özel Bütçeli ve Tüzel Kişilik olarak kurulan Orman Genel Müdürlüğü ise, hem Mali hem Ekonomik hem de Organizasyon yönünden bağımsız bir işletme olarak tanımlanmıştır.

Bu nedenlerle örgütlenme konusunda bu işletmelerdeki emekçi kardeşlerimizin Özgür İradeleri ile farklı bir sendikayı seçmeleri dışında üyelik durumlarında herhangi bir değişiklik olması söz konusu değildir.”

TARIMDANHABER

banner207
YORUM EKLE
banner151

banner251