Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, tarımsal kredilerde Bakanlar Kurulu kararına aykırı bir şekilde uygulanan kanunsuz faizin çiftçiye faturası ağır oldu. Yüksek faizden dolayı çiftçinin takibe düşen borç miktarı 2 yılda 3’e katlayarak 1 milyar liraya çıktı.

Milli Gazete’nin bundan iki yıl önce manşetten verdiği ‘Çiftçiye Kanunsuz Faiz!’ haberinde ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirimli tarımsal krediler, Bakanlar Kurulu kararına aykırı bir şekilde çiftçiye ticari faiz oranıyla kullandırılıyor. Cari faizlerin düşük olduğu dönemde çiftçi tarafından pek fark edilmeyen bu sorun, faizlerin yüksek olduğu dönemde çiftçiye büyük bir darbe vuruyor. 

Çiftçiye Bakanlar Kurulu kararıyla 2018, 2019 yıllarında yüzde 8 ile 12 faizle kullandırılması gereken indirimli tarımsal krediler, kanunsuz uygulamadan dolayı yüzde 30, 35 hatta 40 faizle kullandırılmıştı. Çiftçiye ve tarımsal üretime büyük bir darbe vurmasına rağmen faiz vurgununa dönen uygulamaya karşı hiçbir önlem alınmadı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde çiftçi ortaklarının takibe düşen yani ödenemeyen borç miktarı da son iki yılda 3’e katlanarak tam 1 milyar liraya çıkarak pik yaptı. 

MANŞETİN ÜSTÜNDEN İKİ YIL GEÇTİ HALA SORUN ÇÖZÜLMEDİ

Milli Gazete’nin manşet haberinin üstünden iki yıl geçmesine rağmen, çiftçiye ve tarımsal üretime büyük darbe vuran ‘kanunsuz faiz’ uygulamasında soruna bir çözüm bulunmadı. Tarım Kredi Kooperatifleri topu Ziraat Bankası’na atarken, Ziraat Bankası da Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçi kuruluşu olmadığı gerekçesiyle Tarım Kredi’ye cari faiz oranıyla kredi vermeye devam ediyor. 

FAİZLERİN DÜŞÜK OLDUĞU DÖNEMDE SOYGUN FARKEDİLMİYOR 

Faizlerin düşük olduğu dönemde indirimli tarımsal kredilerle cari krediler arasındaki faiz farkı fazla olmadığı için soygun çiftçi tarafından fark edilmezken, faizlerin yüksek olduğu dönemde ise uygulama tam bir tefeci mantığına dönüyor. Faizlerin yüksek olduğu 2018 ve 2019 yıllarında Tarım Kredi Kooperatiflerinde çiftçiye yüzde 8-12 faizle kullandırılması gereken indirimli tarımsal krediler yüzde 30, 35 ve 40’a varan faizlerle kullandırılmıştı. Bu durum Bakanlar Kurulu kararlarına da aykırılık teşkil etmesine rağmen buradaki faiz vurgununa yıllarca göz yumuldu. 

FAİZ SOYGUNUNUN ÇİFTÇİYE FATURASI AĞIR OLDU

Tarım Kredi Kooperatiflerinde iki yıldır göz yumulan faiz soygunundan dolayı, çiftçinin borç miktarı katlanırken, katlanan bu borcu da ödenemez duruma geldi. Tarım Kredi Kooperatiflerinde çiftçi ortaklarının takibe düşen yani ödenemeyen borç miktarı son iki yılda 3’e katlanarak tam 1 milyar liraya çıktı. 

ACI TABLO FAALİYET RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2019 yılı faaliyet raporunda çiftçinin acı durumu rakamlarıyla ortaya konulurken, faiz vurgununun yaşandığı son iki yıldaki kanuni takibe düşen kredi miktarındaki artış dikkat çekti. Tarım Kredi Kooperatiflerinde 2011 - 2017 yılları arasında çiftçinin kanuni takibe düşen borç miktarı 300 ile 400 milyon lira arasında seyrederken, kanunsuz faizin pik yaptığı 2018 ve 2019 yıllarında ise vadesi geçen borç miktarında deyim yerinde ise tam bir patlama yaşandı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2018 yılında vadesi geçen alacakları biranda 300 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarken, 2019 yılında ise bu rakam 1 milyar liraya çıktı.