Çiftçinin elektrik giderleri destekleme kapsamına alınsın

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, tarımsal sulama için üreticilere ürünler ve bölgeler bazında değişen oranlarda yüzde 50'den yüzde 75'e kadar devlet desteği verilmesini öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

Çiftçinin elektrik giderleri destekleme kapsamına alınsın
banner200
banner217

Teklifin gerekçesinde, tarımda su kullanımının önündeki en büyük engellerden birisinin de sulamada kullanılan elektriğin maliyetinin yüksekliği olduğu belirtildi. AB ülkelerinde ortalama tarımsal elektrik fiyatının, Türkiye'dekinin yarısı kadar olduğu vurgulanan gerekçede, şöyle denildi:

ÖZELLEŞTİRME MALİYETLERİ ARTIRDI

“Ülkemizde genel olarak elektrik fiyatlarının yüksekliğinin iki ana nedeni vardır; birincisi, izlenen özelleştirme politikaları sonucunda iddia edilenin aksine üretim ve dağıtım maliyetleri artmıştır ve bu artış tüketiciye yansıtılmaktadır. İkincisi de, elektrik ücretlerinin yaklaşık yarısının KDV, fon, kayıp-kaçak ve TRT payı gibi ek ücretlendirmeleri içermesidir.

Tarımda verimi ve kaliteyi artıracak olan sulamanın pahalılığı, ülkemiz üreticilerinin uluslararası rekabet gücünü de kırmaktadır. Aynı zamanda, sulama elektriğine uygulanan fiyat tarifesinin çok daha yüksek katma değerle çalışan sanayi sektörünün kullandığı elektriğe yakınlığı da, tarımsal sulamadaki kaçak elektrik kullanımı sorununun nedenlerinden birisidir.

KAÇAK ELEKTRİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Tarımsal sulamanın elektrik maliyetinin destekleme yoluyla yüzde 50'den yüzde 75'e kadar indirilmesinin çok yönlü olumlu etkileri olacaktır. Şöyle ki, bir yandan sulama yaygınlaşacak, diğer yandan da üretici düşen elektrik maliyeti paralelinde elinde bulunan sınırlı sermayesini daha gelişmiş sulama teknolojilerine harcayabilecektir. Ek olarak, elektrik maliyetinin destekleme yoluyla düşürülmesi, özellikle tarımsal sulamada karşılaşılan kaçak elektrik kullanımının da önüne geçecektir.

Bu kanun teklifi ile de çiftçimizin belini büken girdi maliyetlerinden biri olan tarımsal elektrik maliyetleri ile ilgili destekleme yapılması amaçlanmış ve tarımsal sulama için üreticilere ürünler ve bölgeler bazında değişen oranlarda yüzde 50'den yüzde 75'e kadar devlet desteği verilmesi öngörülmüştür.”

CHP'li Özel'in teklifi, 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 19. Maddesine (g) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini öngörüyor:

“h) Tarımsal Sulama Destekleri: Tarımsal sulama amacıyla kullanılan motopompların kullandığı ve bu motopompların aydınlatmasında kullanılan elektrik enerjisine en az yüzde 50 ve en fazla yüzde 75 oranında devlet desteği verilir. İlgili resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi ile Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri-birlikleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesislerinin elektrik faturalarının bölgeler ve yetiştirilen ürünler bazında ilgili yılda yüzde kaçının Devletçe karşılanacağı Kurulun tavsiyesi ile Bakanlıkça her yılın ocak ayında çıkarılacak tebliğ ile belirlenir. Tarımsal sulama desteklerinden yararlanan abonenin ödediği faturanın destekleme oranındaki tutarı, ödenme belgesinin tarım ilçe müdürlüğüne teslimini izleyen 30 gün içinde ilgilinin banka hesabına yatırılır.”

KAYNAK: GIDA HATTI

YORUM EKLE
YORUMLAR
bunu hak etmedik?
bunu hak etmedik? - 3 yıl Önce

tarımsal çiftçilik yapıyorduk diyeceyiz artık çiftçinin yükü ağırdır bu yükü dahada ağırlaştırana allahu taalada ahirete onların yükünü ağırlaştırsın dilerimm aminnnn....

banner151

banner251