Belirtilen tarihten sonra yapılacak olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Güncelleme işlemlerinde çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemine kaydettirecekleri parsellerinin üretim bilgilerini doğru olarak doldurmaları ve müracaat dosyalarını tam ve eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekiyor.

Ayrıca, 'Çiftçi Kayıt Sistemi' müracaatlarını müteakip 'Tebliğ ve Genelgeler' kapsamında çiftçilerin istedikleri destekleme ödemeleri için (Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği, Sertifikalı Tohum ve Fidan Desteği, Yem Bitkileri Destekleme Ödemesi, v.s) İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekiyor.

TARIMDANHABER