Miras tarlalarda işlemler başladı

Nevşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Gürol Çetin, miras tarım arazilerinin intikal işlemleri için bugüne kadar toplam 26 adet başvuru yapıldığını belirterek, bu başvuruların 23 adedine olumlu görüş verilerek miras paylaşımına izin verildiğini, 3 adedine ise olumsuz görüş verilerek izin verilmediğini kaydetti.

Miras tarlalarda işlemler başladı
banner200

Çetin, Nevşehir'deki tarım arazilerinin devir işlemleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Tarım arazilerinin, devir işlemleri ile miras yolu ile intikal işlemlerinin İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapıldığını belirten Çetin, “Bu kapsamda kanunun çıkış tarihinden günümüze kadar geçen süre içerisinde, İl ve İlçe Müdürlüklerimize tarım arazisi satışı için toplam 5895 adet parsel için başvuru olmuştur. Bu parsellerin 5423 adedine olumlu görüş verilerek satışına izin verilmiş, 472 adedine ise olumsuz görüş verilerek satışına izin verilmemiştir" dedi.

Miras intikal işlemleri için ise İl ve İlçe Müdürlüklerine toplam 26 adet başvuru yapıldığını kaydeden Çetin, bu başvuruların 23 adedine olumlu görüş verilerek miras paylaşımına izin verildiğini dile getirdi. 3 adedine ise olumsuz görüş verilerek izin verilmediğini bildiren Çetin, şunları kaydetti:

MİRASÇILAR NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

“Mirasçılar ise mirasa konu tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerini mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde şu şekillerde gerçekleştirebilirler.

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli arazi büyüklüğü kriterleri dikkate alınarak bir veya birden fazla mirasçıya devrini kararlaştırabilir.

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 ila 385 inci maddelerine göre noter senedi ile aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurabilirler.

Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre limited şirketi kurabilirler.

Mirasçılar, mirasa konu tarım arazilerinin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirebilirler.

Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet devirlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda, Bakanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için üç aylık süre verilir.

Bu süre sonunda da devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir diyerek bu konular çerçevesinde vatandaşların iş ve işlemlerini yapabilecekler"

YORUM EKLE
banner151

banner251