TAKİPÇİLERİMİZE ÖNEMLİ NOT: Bu haberimiz Tarım Kredi Kooperatiflerinin başvurusu üzerine Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2020’de verdiği hukuksuz erişim engeli kararı ile yayından kaldırılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız başvuru haklı görülerek, erişim engeli kararı ile ilgili ihlal kararı verilmiştir. AYM’nin ihlal kararı üzerine haberimiz yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. AYM’nin haberimizle ilgili verdiği ihlal kararı Resmi Gazete’de 7 Ocak 2022’de yayımlanmıştır. AYM’nin kararına ulaşmak için tıklayın… Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin Değişik İş Ek Kararı için tıklayın... 

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçinin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirterek, tarım sektöründe çözüm bekleyen sorunları ve çözüm önerilerine işaret etti. 

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin indirimli tarımsal kredilere uyguladığı kanunsuz faize, TZOB’dan aylar sonra ilk tepki geldi. Finansman sorunundan dolayı Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirimli tarımsal krediler çiftçiye ticari faizle kullandırılırken, bu durum çiftçinin üretim maliyetlerini olumsuz etkiliyor. Çiftçinin kanayan bu sorunu kamuoyunda günlerdir tartışılmasına rağmen çiftçi örgütleri bu soruna karşı duyarsız kalmayı tercih etmişti.

TZOB'DAN AYLAR SONRA İLK TEPKİ 

TZOB’dan, Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal kredilerde uyguladığı kanunsuz faize aylar sonra ilk tepki geldi.

TARIM KREDİ FAİZLERİ ZİRAAT BANKASI'NIN SEVİYESİNE ÇEKİLMELİ 

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal kredi faiz oranını Ziraat Bankası’nın seviyesine çekmesi gerektiğini belirtti. Çiftinin üretimden istediği geliri elde edemediğini dile getiren Bayraktar, bunun da üretimi olumsuz etkilediğini kaydetti. Üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerin yeterli gelir elde etmesinin önemine işaret eden Bayraktar, “Bunu sağlamak için sektörün başlıca sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekiyor” dedi. 

ÇİFTÇİNİN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLERİNİ ZİRAAT VE TARIM KREDİ KARŞILASIN

İndirimli tarımsal kredilerde Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasındaki tezatlığa dikkat çeken Bayraktar, Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal kredi faiz oranını Ziraat Bankası'nın seviyesine düşürmesi gerektiğini belirtti. Bayraktar, Ziraat Bankası'nın 2 Mayıs'ta yüzde 16'ya çıkardığı tarımsal kredi faiz oranlarını eskisinde olduğu gibi tekrar yüzde 8'e geri çekilmesini istedi. Çiftçinin düşük faizli kredi ihtiyacının tamamını Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından karşılanması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, sektörde çözüm bekleyen diğer sorunları da şöyle sıraladı:

TARIM SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

-Tarımda ekonomik örgütlerin fonksiyonel olması, idari ve mali yönden güçlendirilmesi ve profesyonelce yönetilebilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.

-Tarımsal işletmelerimiz küçük, arazilerimiz çok parçalıdır. Parçalanmış arazi ve işletme yapısıyla verimli tarımsal üretim yapmak imkansızdır. Toplulaştırma yapılabilecek 8,2 milyon hektar alan hızla toplulaştırılmalıdır.

Gübreyi pahalı satan GÜBRETAŞ 2024’ün ilk çeyreğinde VUK kayıtlarında zarar açıkladı! Gübreyi pahalı satan GÜBRETAŞ 2024’ün ilk çeyreğinde VUK kayıtlarında zarar açıkladı!

-Verimli tarım arazileri korunmalı, Toprak Koruma Kurullarında Ziraat Odası temsilcisi zorunlu olarak yer almalıdır.

-Meraların tespit, tahdit, tahsis ve ıslah çalışmaları hızla tamamlanmalı, meraların amaç dışı kullanımı önlenmelidir.

-İntikali yapılmamış arazilerde intikal işlemlerini hızlandırmak için, 15 Mayıs 2018 tarihine kadar uzatılan tapu harcı muafiyeti devam ettirilmelidir.

-2 B arazilerinin, tarım arazisi olarak korunması kaydıyla çiftçimize satışında rayiç bedel, tarımsal arazi rayiç bedeli üzerinden belirlenmelidir.

-Tarımsal üretim yapan bütün çiftçilerin çiftçi kayıt sistemine dâhil edilmesi ve desteklerden yararlanması sağlanmalıdır.

-Altyapı yatırımları tamamlanamadığı için sulamaya açılamamış 1,9 milyon hektar alan hızla sulamaya açılmalıdır. Sulamada eskiyen altyapı yenilenmeli, yüzde 66 olan sulama oranı ve yüzde 48 olan sulama randımanı artırılmalıdır.

-Gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yem, sulama ücreti gibi girdi maliyetleri makul düzeylere çekilmelidir. Gübre ve yemde sıfırlanan KDV’nin çiftçilerimize fiyat indirimi olarak yansıması sağlanmalıdır. Gübre ve yem dışındaki girdilerdeki KDV oranı kadar bir miktar çiftçimize destek olarak verilmelidir.

-Çiftçilerimize verilen doğrudan destekler, Tarım Kanununda öngörüldüğü gibi gayri safi yurtiçi hâsılanın yüzde 1’ine çıkarılmalıdır.

-Desteklerin dengeli dağıtılması sağlanmalı, küçük aile işletmelerine öncelik verilmelidir.

-Tarımsal desteklerden alınan yüzde 2 ile yüzde 4 arasında değişen stopaj kesintisi kaldırılmalıdır.

-Tarımda kullanılan elektrikteki enerji fonu ve TRT payı kaldırılmalıdır.  

-Çiğ sütte tavsiye fiyatı, damızlık hayvanların kesime gitmesinin önlenmesi, üretimin sürdürülebilmesi için 1,5 süt/yem paritesi dikkate alınarak artırılmalıdır.

-Yemde fiyatların düşürülmesi için girişimde bulunulmalı, üreticiye yem desteği verilmelidir.

-Kırmızı ette piyasa istikrarı sağlanmalıdır.

-Üretici önünü görebilmeli, üretim artırıcı tedbirler alınmalıdır.

-İthalattan vazgeçilmelidir.

-Dekar başına 1 liradan 5 liraya yükseltilen yeraltı suyu kullanım ücreti yeniden 1 liraya düşürülmelidir.

-Ziraat Bankası’nın, tarımsal kredi faiz oranı yüzde 8-11 idi. Ancak bu oran 2 Mayıs 2019’da yüzde 16’ya çıkarıldı. Yüzde 16’ya çıkarılan tarımsal kredi faiz oranlarının indirilmesi, Tarım Kredi Kooperatiflerinin faizlerini Ziraat Bankası seviyelerine düşürmesi, her iki kurumun çiftçinin düşük faizli kredi ihtiyacının tamamını karşılaması sağlanmalıdır.

-Tarımsal kredilerde, masraf, komisyon, hayat sigortası, tarım sigortası istenmemelidir. Yatırım kredilerinde ipotek bedeli, limit tahsis masrafı kaldırılmalıdır.

-Piyasa fiyatlarının ithalatla regüle edilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Gümrük vergileri üreticiyi koruyacak şekilde belirlenmelidir.

-Tarımda ihracat desteklenmeli, tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmelidir.

-Tarıma dayalı sanayinin, üretim yapan çiftçiye ve sürdürülebilir üretime destek vermesi sağlanmalıdır. Bununla ilgili bir fon oluşturulmalıdır.

-Katma değeri yüksek ve markalı üretim desteklenmelidir.

-Mekanizasyon için gerekli destek verilmelidir.

-Tarımda kırsal kalkınma politikaları ile tarım politikaları entegre edilmelidir.

-Tarım sigortalarında primler çiftçimizin ödeyebileceği seviyelere çekilmeli, sigorta kapsamı genişletilmelidir.

-Tarım Bağ-Kur aylık prim ödeme gün sayısı 26 günden 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimize, prim ödedikleri her yıl için, 90 gün fiili hizmet zammı (yıpranma payı) verilmelidir.

-Kadın çiftçilerimizin, sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğum nedeniyle hizmet borçlanması yapabilmesi sağlanmalıdır.

-Çiftçilerimize muafiyette geçen süreler için borçlanma imkânı verilmelidir.”