TAKİPÇİLERİMİZE ÖNEMLİ NOT: Bu haberimiz Tarım Kredi Kooperatiflerinin başvurusu üzerine Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2020’de verdiği hukuksuz erişim engeli kararı ile yayından kaldırılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız başvuru haklı görülerek, erişim engeli kararı ile ilgili ihlal kararı verilmiştir. AYM’nin ihlal kararı üzerine haberimiz yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. AYM’nin haberimizle ilgili verdiği ihlal kararı Resmi Gazete’de 7 Ocak 2022’de yayımlanmıştır. AYM’nin kararına ulaşmak için tıklayın… Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin Değişik İş Ek Kararı için tıklayın... 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ndeki iş akdi fesh edilen başmüfettiş Mümtaz Büyüknalça, görevden alınan eski Genel Müdür Ayhan Karayama, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Güneş ve İnsan Kaynakları Müdürü Reyhan Çelik hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla kamu davası açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Tarım Kredi Kooperatiflerinden hiçbir gerekçe gösterilmeden ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nun kararı olmadan iş akdinin apar topar fesh edilerek kurumdan uzaklaştırıldığına dikkat çeken Büyüknalça, Ayhan Karayama ile birlikte çalıştığı dönemde karşılaştığı olaylarda ortaya koyduğu tavır nedeniyle iş aktinin fesh edildiğini iddia etti.

ESRARENGİZ 3 MİLYON AVRO SUÇ DUYURUSUNA GİRDİ!

Tarım Kredi’de 6 aydır eksik maaş alan işçiler sürgüne gönderiliyor! Tarım Kredi’de 6 aydır eksik maaş alan işçiler sürgüne gönderiliyor!

Bu görüş ayrılıklarına örnek olarak esrarengiz 3 milyon Avronun örnek gösterilmesi dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda konuyla ilgili olarak şu ifadeler dikkat çekti:

ŞOK İFADELER!

Müvekkilim ile Ayhan KARAYAMA arasında ilk görüş ayrılığı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin bağlı Şirketi olan Tareks Hayvancılık A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta iken; Macaristan'da kurulu bulunan Dilek KFT firmasına hayvan getirilmesi için avans olarak 3.024.000,00 Euro gönderilmesi yönünde Ayhan KARAYAMA tarafından Yönetim Kurulu Kararı aldırmaya çalışmış, “bu şekilde yurtdışına para transferinin çok riskli olduğunu, böyle bir kararı" imzalamayacağını Müvekkilimin Ayhan KARAYAMA'ya ifade etmesi üzerine, Ayhan KARAYAMA Müvekkilimden “Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığından istifasını, yerine kendisini yazmasını" istemiş, belirtildiği şekilde Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa, yerine ise Ayhan Karayama'nın görevlendirilmesi şeklinde hazırladığı yazıyı kendi isminin çıkarılması sadece Müvekkilimin Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa şekline dönüştürülmesini sağlamak suretiyle Şirkete göndermiştir.

Müvekkilimin Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasını müteakip yurtdışına yukarıda ifade edilen tutar transfer edilmiştir. Müvekkilim belirttiği olayın yaşanmasının ertesi günü Genel Müdür Ayhan KARAYAMA ile görüşerek “bu şekilde görevde kalmasının doğru olmadığını, güven bunalımı oluştuğunu" ifade ederek, Başmüfettişliğe avdetini talep etmesine karşılık, müvekkilime güvendiğini belirterek talebine uygun cevap vermemiştir.

Bu arada Firma sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için verilen 4 (dört) aylık sürede yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve ödenen avans tutarını da iade etmemiştir.

GİZEMLİ 3 MİLYON AVRODAN SONRA ŞİRKET NAKİT SIKIŞIKLIĞINA GİRDİ!

Sözleşme süresinin bitimi sırasında Dilek KFT borcuna karşılık olarak, Estonya'da kurulu AGRO-SMS LİVESTOCK ÖU firmasının Et ve Süt Kurumu'ndan doğan alacaklarının temlikine ilişkin talep iletilmiştir.

Tareks Hayvancılık Şirketi yurtdışına yaklaşık 10 milyon liralık avans gönderdiği için nakit sıkışıklığına düşmüş ve bu sıkıntısını aşabilmek için de bankadan 2 milyon lira kredi kullanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Son yaşanılan olay sebebiyle bu defa da Şirket Genel Müdürü Bekir YILDIZ görevinden istifa etmiştir. Para transferinden sonra Genel Müdür Ayhan KARAYAMA'ya müvekkilimce hayvanların gelip-gelmediği sorulmuş, “hayvanların peyder pey geldiğini ve süreci kendisinin ve Özgür ÖZKAN (TMO'nden fındık eksperi olarak TKK'nde görevlendirilmiş olup, TKK aslında bu kişi tarafından yönetilmektedir.) tarafından takip edildiğini" ifade etmiştir."

Suç duyurusunun netice ve talep kısmında ise Mümtaz Büyüknalça'nın Tarım Kredi Kooperatiflerinden hiçbir gerekçe gösterilmeden ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nun kararı olmadan iş akdinin apar topar fesh edilerek kurumdan uzaklaştırıldığı gerekçesiyle şunlar kaydedildi: "Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 20. maddesi ve bu kanuna göre düzenlenen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Anasözleşmesinin 39. Maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 62. maddesi delaletiyle Genel Müdür Ayhan KARAYAMA, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet GÜNEŞ ve İnsan Kaynakları Müdürü Reyhan ÇELİK'in Türk Ceza Kanununun 257 (Görevi Kötüye Kullanma) maddesi uyarınca cezalandırılmaları gerekmektedir"