Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Akpınar, görevinden istifa etti. Merkez Birliğinde yapılan yeniden yapılandırma ile Genel Müdür Yardımcılığı sayısı 5’den ikiye düşürülmüştü. Ali Rıza Akpınar’ın ayrılmasıyla birlikte Merkez Birliğinde Genel Müdür Yardımcısı olarak sadece Mehmet Okan Ateş kaldı. Mehmet Okan Ateş’in de yılsonunda bu görevinden ayrılacağı kaydediliyor.

GEÇMİŞTE KOLTUĞU KAYBETMEMEK İÇİN BÜTÜN SİYASİ ÇEVRELERİNİ DEVREYE KOYAN GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI ŞİMDİ KENDİ İSTEKLERİ İLE GÖREVDEN AYRILIYOR!

Kırmızı Pancar Ne Zaman Ekilir? Kırmızı Pancar Ne Zaman Ekilir?

Tarım Kredi Kooperatiflerinde Genel Müdür Yardımcıları teker teker görevden ayrılıyor. Fahrettin Poyraz döneminde genel müdür yardımcısı olarak görev yapan, 5 genel müdür yardımcılarından (Ahmet Bağcı, Mehmet Yener, Davut Arpa, Mehmet Okan Ateş ve Ali Rıza Akpınar) sadece Davut Arpa, Hüseyin Aydın tarafından görevden alınırken, Ahmet Bağcı ile Ali Rıza Akpınar ise kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldı. Mehmet Yener ise Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına görevlendirme ile atanmış daha sonra bu görevinden de alınmıştı.

AYRILAN GENEL MÜDÜR YARDIMCILARININ YERİNE YENİ ATAMA YAPILMIYOR!

Geçmişte Tarım Kredi Kooperatiflerinde Genel Müdür Yardımcısı olabilmek için Ankara bürokrasisinde büyük bir yarış yaşanırken gelinen noktada Genel Müdür Yardımcılarının kendi istekleriyle görevlerinden ayrılması ve yerine yeni atamaların yapılmaması dikkat çekiyor. Genel Müdür Yardımcılarının sorumluluk almamak için görevlerinden ayrıldıkları kaydedilirken, Merkez Birliğinin geçtiğimiz ay yapılan olağanüstü genel kurulunda Merkez Birliği tarafından yürütülen faaliyet ve projelere ilişkin gerçekleştirilen bazı iş ve işlemlerin delegeye bilgi verilmeden ibra edilmesi de Merkez Birliğinde alınan bazı kararları tartışmalı hale getirdi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA MERKEZ BİRLİĞİNİN GEÇMİŞTEKİ BAZI KARARLARININ DELEGE BİLGİLENDİRİLMEDEN İBRA EDİLMESİ FAHRETTİN POYRAZ'IN YAPTIKLARINI AKILLARA GETİRDİ! 

Tarım Kredi Kooperatiflerinde genel müdür yardımcılarının kendi istekleriyle görevden ayrılması ve olağanüstü genel kurulda Merkez Birliğinin geçmişteki bazı iş ve işlemlerinin açık bir şekilde delegenin bilgisine sunulmadan ibra edilmesi soru işaretlerine neden oldu. Bilindiği üzere 2019 yılında yapılan genel kurulda yine delegeye şeffaf bir şekilde açıklanmayan değişiklikle Fahrettin Poyraz’ın hukuksuz atamasının üstü örtülmeye çalışılmıştı. Geçtiğimiz ay yapılan olağanüstü genel kurulda da yine şeffaf bir şekilde delege bilgilendirilmeden Merkez Birliğinin geçmişe yönelik bazı iş ve işlemlerinin ibra edilmesi, ‘bu sefer hangi hukuksuzluğun üstü örtülmeye çalışıldı?’ Sorusunu gündeme getirdi.

TARIM BAKANLIĞI ŞEFFAF BİR ŞEKİDE KARAR ALINMAYAN GENEL KURULU NASIL TASDİK ETTİ?

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 24 Eylül’de yapılan olağanüstü genel kurulunda; İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Mülkiyeti Merkez Birliğine ait gayrimenkullerle ilgili gerçekleştirilen iş ve işlemler, Merkez Birliğinin hissedarı olduğu şirketlere ilişkin gerçekleştirilen iş ve işlemler ile Merkez Birliği tarafından yürütülen faaliyetler ve projelere ilişkin gerçekleştirilen iş ve işlemler Genel Kurulun bilgi ve tasvibine sunuldu.

Ancak genel kurulun bilgi ve tasvibine sunulan konularla ilgili olarak delegeye hiçbir bilgi verilmeden bu kararların ibra edilmesi, yapılan olağanüstü genel kurulunu da tartışmalı hale getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığının tartışmalı hale gelen olağanüstü genel kurul kararlarını tasdik etmesi ise dikkat çekti.