Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Merkez Birliğinde 7’nci katı kullanan Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve 8 yönetim kurulu üyesini, ‘ayda sadece 1 gün geliyorsunuz’ diyerek bu kattan alarak 6’ncı kata indirdi. 7’nci katta yönetim kurulu başkanının kendi odası ve her iki yönetim kurulu üyesinin ise 1’er odası ile toplantı salonu bulunurken, 6’ncı kata indirilen yönetim kurulu başkan ve üyelerine sadece 2 oda tahsis edildi.

ATADIKLARI GENEL MÜDÜRE SES BİLE ÇIKARAMADILAR!

Atanmış genel müdürün, seçimle gelen ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin asıl patronu konumunda bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine yönelik yaptığı bu muamele, Türkiye’nin en köklü çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerindeki keyfiyeti ve yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ise iradesizliğini gözler önüne serdi.

ATANMIŞ GENEL MÜDÜR TARAFINDAN TARIM KREDİ’NİN EN ÖNEMLİ YÜRÜTME ORGANI İTİBARSIZLAŞTIRILARAK YOK SAYILDI!

Genel Müdürün kararı ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin odalarının ellerinden alınması, Tarım Kredi Kooperatiflerinin seçilmişlerden oluşan en önemli yürütme organı olan yönetim kurulunu itibarsızlaştırma ve yok sayma olarak değerlendirilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ile yönetim kurulu üyelerinin buna sessiz kalmaları da manidar bulundu.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN ATADIKLARI GENEL MÜDÜR TARAFINDAN İTİBARSIZLAŞTIRLMASINA SESSİZ KALMALARI DİKKAT ÇEKTİ!

Kacır ve yönetim kurulu üyelerindeki sessizlik, aynı zamanda 800 bin ortağı bulunan Tarım Kredi Kooperatiflerinin seçilen yönetim kurulu tarafından yönetilmediğini ve seçilen yönetim kurulu üyelerinin de çiftçiyi temsil etmediğini net bir şekilde ortaya koydu. Mevcut 1581 sayılı kanun ile ve 2006’da çıkarılan 5530 sayılı kanuna göre Tarım Kredi Kooperatiflerinin aslı patronu olan yönetim kurulunun, yönetim kurulunu tarafından atanan bir genel müdür tarafından böyle itibarsızlaştırılması çiftçi kuruluşunda yaşanan skandalı da gözler önüne serdi.

YÖNETİM KURULUNUN SESSİZLİĞİ 4 MAAŞ TUTARINDAKİ HUZUR HAKKINI KAYBETMEMEK İÇİN Mİ?

Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu bir başkan ve 8 üyeden oluşurken, başkan ve yönetim kurulu üyeleri aylık olarak brüt 4 asgari ücret tutarında yani 26 bin lira huzur hakkı ücreti alıyorlar. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri her ne kadar çiftçinin oyu ile seçilse de, merkez birliğinin işaret ettiği kişiler genellikle yönetim kuruluna girebiliyor. Bu da çiftçinin oyu ile seçilen yönetim kurulunun çiftçi ortakların hak ve menfaatini korumak yerine atanmış genel müdürlerin emrinde görev yapan bir yönetim kurulu anlayışını gündeme getiriyor. Atanmış genel müdürle ters düşen yönetim kurulu üyelerinin bir dahaki genel kurulda listeye girememe tehlikesi bulunduğu için, kurumda çiftçinin aleyhine alınan birçok karara da yönetim kurulunun sessiz kalmasına neden oluyor.

ÇİFTÇİ KURULUŞUNDA SEÇİMLER FORMALİTEDEN ÖTEYE GEÇMİYOR!

Mevcut durumda genel müdürü görevden alma ve yerine atama yapma gibi önemli bir yetkileri bulunmasına rağmen kendileri tarafından atanan genel müdürün odalarını ellerinden alarak kattan indirilmelerine sessiz kalmaları, Tarım Kredi Kooperatiflerinin de kimler tarafından nasıl yönetildiğini ortaya koyması bakımından önemli bulunuluyor. Seçimle gelen yönetim kurulunun görevini yapmayarak bütün iplerin atanmış genel müdüre teslim edilmesinden dolayı çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin üyesi olduğu ortaklarına hizmet etmek yerine hükümetin siyasi çıkarlarına hizmet eden bir kurum haline getiriyor.

yönetim 1

yönetim 2