Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşunun iştiraki olan ve yem sektöründe önemli bir yeri bulunan Tarım Kredi Yem’in, ürettiği yemlerde ‘ayçiçeği kabuğu’ ve ‘Pastacılık Fırıncılık Yan Ürünlerini’ kullanmasına rağmen bunlar etiketlerde belirtilmezken, ‘Maya Proteinin’ de protein değerinin nereden geldiğinin detayları yer almıyor.

Bilindiği üzere Tarım Kredi Yem, hammadde teminini web sitesi üzerinden ihaleye çıkarak temin ediyor. Aktif ihalelerde; ‘Maya Proteini’, ‘Pastacılık Fırıncılık Yan Ürünleri' ve ‘Ayçiçek Kabuğu’ gibi hammadde alımları dikkat çekiyor.

yem1

Tarım Kredi Yem, en uygun fiyata en kaliteli hammaddeyi tedarik etmesi için Ankara’da AR-GE merkezi bulunurken, söz konusu hammadde alımlarına AR-GE Müdürlüğü tarafından mı karar verildiği ise bilinmiyor.

Ancak söz konusu hammaddelerin etiketlerde yazılmaması Tarım Kredi Yem’in ürettiği yemlere yönelik ciddi soru işaretlerini gündeme getirdi.

yem2

MAYA PROTEİNİ

Bu hammaddenin protein içeriği nereden geliyor?

Bu hammadde kaç yıldır kullanılıyor?

Bu hammadde kaç tedarikçiden temin ediliyor?

Üre (Amonyum Sülfat, Amonyum Nitrat vb. NPN) içeriyor mu?

İçeriyorsa neden etiketlerde beyan edilmiyor?

Üre içeren yemlerin etiket ve çuval üzerinde beyanı kanunen zorunlu değil mi?

İzmir Tire fabrikasında 2021 yılında piyasadan toplatılan yemlerin bu hammaddeyle bir ilişkisi var mı?

İzmir Tire fabrikasından ne kadar yem piyasadan toplatıldı?

PASTACILIK ve FIRINCILIK YAN ÜRÜNLERİ

Bu hammaddenin içeriği nedir?

Son kullanma tarihi geçmiş bisküvi, gofret, galeta, ekmek, pasta, vb. Ürünlerin karışımı mı?

E.coli, bacillus cereus, salmonella, listeria, koliform bakteriler,toksin üreten maya ve küflerden ari mi?

Bu ve benzeri hammaddelerin yemlerde kullanımı risk içeriyor mu?

Hayvanlar Aselsan tarafından üretilen elektronik kulak küpesi ile takip edilecek! Hayvanlar Aselsan tarafından üretilen elektronik kulak küpesi ile takip edilecek!

Bu hammadde kaç yıldır kullanılıyor?

Bu hammadde kaç tedarikçiden temin ediliyor?

AYÇİÇEK KABUĞU

Bu hammadde yem sektöründe ve yetiştiriciler nezdinde neden tercih edilmez?

Besin maddesi içeriği ve sindirilebilirliği yemlerde kullanıma uygun mu?

Ayçiçek kabuğu ile arpa buğday samanı arasındaki fark sadece rengi değil mi?

Genel olarak kalorifer ve buhar kazanlarında yakıt ve çiftliklerde altlık olarak kullanılan Ayçiçek kabuğunun yem hammaddesi olarak kullanımı ne derece doğru?

Bu hammadde kaç yıldır kullanılıyor?