Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 75 hibe ile buğday, mercimek ve nohut tohumuna müracaatların başladığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında alt proje olarak uygulanacak olan ''Batman İlinde Buğday ve Kırmızı Mercimek üretiminin artırılması ve Nohut Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde  %25 çiftçi katkı paylı buğday, mercimek ve nohut tohum desteği verilecektir.

Tohum Desteğinden Kimler Yararlanabilecek?

-Öncelik atıl durumundaki arazilere verileceği, atıl durumundaki arazilerin yetersiz olması durumunda ÇKS de kayıtlı araziler de desteklemeye tabi tutulacaktır.

-İlgili arazinin ÇKS'ye kayıtlı olmaması durumunda tapu ve mirasçılık belgesi veya muhtarlık onaylı kira/ortakçılık sözleşmesi ya da başvuru sahibinin arazinin nizasız olarak kendi kullanımında olduğuna ilişkin beyanı ibraz edilir.  Kira/ortakçılık sözleşmelerinin proje uygulama süresini kapsaması gerekmektedir.

-Daha önce projeden yararlanmamış olan üreticiler önceliklendirilecektir,

-Destek verilecek alan en fazla 40 dekar olacaktır,

-Dekar başına buğdayda 25 kg tohum, mercimekte 14 kg,  nohutta 14 kg verilecektir,

-Üreticilerin sadece bir tohum çeşidini talep edebilirler,

-Başvuru sayısının fazla olması durumunda desteklenecek üreticilerin kura yoluyla belirlenecektir,

-Tohumun İlçelere dağılım oranı; ilçelerin üretim potansiyeli, çiftçi sayısı, tarımsal alan potansiyeli vb. gibi kriterler doğrultusunda belirlenmiştir,

-Mirasçılık kanunu kapsamında parsel sahibinin ölmüş olması durumunda yasal varisi olan kişi üretim yapması halinde belirtmiş olduğu parselin uygunluğu göz önünde bulundurularak desteklemeye tabi tutulacaktır,

-ÇKS sisteminde münavebeye uygun olarak 2 yıl üst üste talebe konu tohumdan elde edilecek ürünün (Buğday, mercimek, nohut gibi ) kayıtlı olduğu parseller değerlendirmeye alınmayacaktır,

-Tapu bilgisi eksik, hatalı veya gerçeğe aykırı olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır,

-Bir tapu ile birden fazla başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru tarihleri 06.09.2022 – 20.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Belirtilen şartları sağlayan üreticilerimiz tohum desteğinden faydalanacaktır"