Buzağı desteğinde üreme parametresi nedeniyle bir çok yetiştirici mağdur olmuştu. Konuyla ilgili tepkiler üzerine Bakanlık yapılan düzenlemede geri adım atarak, üreme parametresi ile ilgili getirilen şartları yumuşattı. 

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaparak, üreme parametresi nedeniyle destek alamayacak 2021 yılı buzağılarının da destek alabileceği kaydedildi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "​04.08.2022 tarih ve 31913 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince 2021 Yılı Buzağı Desteklerinde üreme parametresi nedeniyle destek alamayan buzağılar ilkine buzağılama yaşı 960 gün, iki buzağılama arası 600 gün olarak uygulanacaktır. Tüm üretici ve yetiştiricilerimize duyurulur"