Ak Parti hükümetleri döneminde Türkiye’nin ihtiyacı olmadığı halde nişasta bazlı şekerlere yıllarca yüksek kota uygulanarak, pancar üretimine büyük bir darbe vurulurken, Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladığı kitapçıkla, büyük bir skandala imza attı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımla ilgili olarak sözde kamuoyundaki yanlış algıları düzeltmek için hazırladığı kitapçıkta, 2002-2018 yılları arasında NBŞ firmalarına 16 yıl geçilen yüksek kota kıyağını sansürledi.

TARIMDA YANLIŞ ALGILARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN HAZIRLANAN KİTAPÇIKTA 16 YILLIK KOTA KIYAĞI SANSÜRLENDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda gündeme gelen iddialarla cevap vermek için ‘Kamuoyunda Gündeme Gelen Asılsız İddialar ve Gerçekler’ isminde bir kitapçık hazırladı. Bu kitapçıkta gündeme gelen iddialarla bu iddialara karşılık Bakanlığın cevapları yer aldı. 

AK PARTİ DÖNEMİNDEKİ YÜKSEK KOTA KIYAĞI GÖRMEZLİKTEN GELİNDİ

Kitapçıkta, nişasta bazlı şekerlerde en yüksek kotanın uygulandığı 2002-2018 yıllarının görmezlikten gelinmesi dikkat çekti. Söz konusu kitapçıkta 2002 yılı öncesinde 460 bin tona ulaşan nişasta bazlı şekerlerin yurtiçi satışının 2020 yılında 67.5 bin tona gerilediği kaydedildi. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığının kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yanlış değerlendirmelerin önüne geçmek için hazırladığı kitapçıkta, pancar tarımı yapılan ülkeler arasında nişasta bazlı şekerlere en yüksek kotanın uygulandığı 2002-2018 yıllarının yok sayılması manidar bulundu. 

TÜRKİYE YILLARCA NBŞ’YE KIYAK GEÇTİ

Türkiye, pancar üretiminde söz sahibi bir ülke olmasına rağmen 2002-2018 yılları arasında nişasta bazlı şekerlere en yüksek kotayı uygulayan ülkelerin başında geliyordu. Yüzde 10 olan nişasta bazlı şekerlerin kotası her yıl yüzde 35 ile yüzde 50 oranında artırılarak, pancar üretimine büyük bir darbe vurulurken, nişasta bazlı şekerlerin de yaygın bir şekilde kullanılmasına göz yumuluyordu. 

Buğday fiyatı 15 lira açıklanmalı! Buğday fiyatı 15 lira açıklanmalı!

TÜRKŞEKER ACI TABLOYU ORTAYA KOYDU

TÜRKŞEKER’in 2019 yılı faaliyet raporunda pancar şekeri ile nişasta bazlı şekerlerin kotası karşılaştırıldığında acı tablo ortaya çıkıyor. Yüzde 10 olan nişasta bazlı şekerlerin kotası zaten yüksek olmasına rağmen bir de bu kotalar 7 yıl yüzde 50, 1 yıl yüzde 38, 2 yıl yüzde 35, 3 yıl yüzde 25 olmak üzere 2002-2018 yılları arasında Bakanlar Kurulu kararıyla sürekli artırıldı. 

Şeker Kanununa göre 234 bin ton olan nişasta bazlı şekerlerin kotası, yapılan artırımlarla birlikte 407 bin tona kadar çıkarıldı. 2002-2018 yılları arasında nişasta bazlı şekerlerin kotası 300 bin tonun altına düşmezken, bu yıllar arasında pancar üreticisinin aleyhine olmasına rağmen yabancı sermayeli firmalara büyük bir kota kıyağı geçildi. Şeker pancarı üretimi açısından Türkiye’nin kayıp yılları olan 2002-2018 döneminin Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı kitapçıkta sansürlenirken, nişasta bazlı şekerlerin 2020 yılı üretim miktarının sadece 2002 yılı öncesindeki rakamlarla karşılaştırılması dikkat çekti. 

AK PARTİ NİŞASTA BAZLI ŞEKERLERİN KOTASINI 16 YIL SONRA DÜŞÜRDÜ 

Bilindiği üzere nişasta bazlı şekerlerin kotası 2018 yılında şeker fabrikalarının özelleştirilmesi öncesinde yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmüş, 2019 yılında da yüzde 2.5’a düşürülmüştü.