Besilik erkek sığır ithalatı için kontrol belgesi başvuru duyurusunda 1 milyon ön başvuru yapıldığı belirtilerek, yapılan ön başvurunun sadece yarısına izin verileceği kaydedildi. Duyuruda dikkat çeken başlıklar şöyle... 

-Bakanlığımız web sayfasında 22.03.2023 tarihinde yayımlanan duyuru ile canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 500.000 baş besilik erkek sığır için ithalat duyurusu yapılmıştı.

-Duyuru metninin 5 inci maddesinde “müracaat yapılan hayvan sayısı toplamı izin verilecek 500.000 baştan fazla olması halinde her bir müracaatçıdan aynı oranda azaltmaya gidileceği” belirtilmişti.

-Müracaat yapılan hayvan sayısı, belirtilen sayının 2 (iki) katı olması nedeniyle; duyuruda da belirtildiği gibi her bir müracaatçıdan % 50 oranında azaltmaya gidilmiştir.

-Buna göre her bir müracaatçıya ön başvurusunda belirtilen hayvan sayısının % 50 si kadar hayvan için ithalat izni verilecektir. (Örneğin başvurusunda 500 baş hayvan için başvuruda bulunmuş ise bunun yarısı kadar 250 baş için kontrol belgesi onaylanacaktır.)

-Bu kapsamda yapılacak kontrol belgesi başvuruları 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılabilecektir. 

Dana ve kuzu karkas kesim fiyatı belli oldu! 1 Haziran et fiyatı kaç lira oldu? Dana ve kuzu karkas kesim fiyatı belli oldu! 1 Haziran et fiyatı kaç lira oldu?

-Bu tarihten sonra kontrol belgesi başvurusu alınmayacak ve bu tarihten sonra kontrol belgelerinde değişiklik yapılmayacaktır.

-Kontrol belgesi başvuruları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.​