Besilik erkek sığır ithalatı için kontrol belgesi başvuru duyurusunda 1 milyon ön başvuru yapıldığı belirtilerek, yapılan ön başvurunun sadece yarısına izin verileceği kaydedildi. Duyuruda dikkat çeken başlıklar şöyle... 

-Bakanlığımız web sayfasında 22.03.2023 tarihinde yayımlanan duyuru ile canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 500.000 baş besilik erkek sığır için ithalat duyurusu yapılmıştı.

-Duyuru metninin 5 inci maddesinde “müracaat yapılan hayvan sayısı toplamı izin verilecek 500.000 baştan fazla olması halinde her bir müracaatçıdan aynı oranda azaltmaya gidileceği” belirtilmişti.

-Müracaat yapılan hayvan sayısı, belirtilen sayının 2 (iki) katı olması nedeniyle; duyuruda da belirtildiği gibi her bir müracaatçıdan % 50 oranında azaltmaya gidilmiştir.

-Buna göre her bir müracaatçıya ön başvurusunda belirtilen hayvan sayısının % 50 si kadar hayvan için ithalat izni verilecektir. (Örneğin başvurusunda 500 baş hayvan için başvuruda bulunmuş ise bunun yarısı kadar 250 baş için kontrol belgesi onaylanacaktır.)

Kurbanlık tosun, düve, inek, erkek toklu, koyun, keçi fiyatları belli oldu! Kurbanlık tosun, düve, inek, erkek toklu, koyun, keçi fiyatları belli oldu!

-Bu kapsamda yapılacak kontrol belgesi başvuruları 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılabilecektir. 

-Bu tarihten sonra kontrol belgesi başvurusu alınmayacak ve bu tarihten sonra kontrol belgelerinde değişiklik yapılmayacaktır.

-Kontrol belgesi başvuruları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.​