ÖZEL HABER / Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatının önemli ayakları olan Tarım İl Müdürlüklerinin vekaleten yönetilmesi, kurumlarda aidiyet sorununun yaşanmasına neden olurken, böylesine önemli stratejik birimlerde verilen hizmetlerin de sorgulanmasına neden oluyor. Atamaları yapılmadığı için tarım il müdürleri yıllarca vekaleten görev yapıyor. Asaleten ataması yapılmayan Tarım il Müdürlerinin neden yıllarca bu görevlerde tutulduğu ise merak ediliyor. 

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan atama kararlarına göre Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan görevden alınırken, Balıkesir, Edirne, Eskişehir ve Karaman Tarım İl Müdürlerine ise yeni atamalar yapıldı. Ancak görevden alınan ve ataması yapılan il müdürlerinin kararlarının yeni olmaması Tarım ve Orman Bakanlığında yaşanan sıkıntıyı yeniden gözler önüne serdi. 

Atama kararlarında öyle bir isim var ki, 4 yıldır vekâleten görev yaparken ataması bugün yapılmış oldu. Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne 2017 Eylül ayında vekaleten atanan Atilla Bayazıt’ın ataması tam 4 yıl sonra yapıldı. Yine bugün atama kararları yayınlanan Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan 9 aydır, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş 10 aydır, Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş ise 14 aydır bu görevlerini vekaleten yürütüyorlardı. Görevden alındığına dair kararnamesi yayınlanan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise geçtiğimiz yıl Nisan ayında bu görevinden alınmıştı. 

Görüleceği üzere atama veya görevden almayla ilgili kararnameleri bugün yayınlansa da söz konusu il müdürleri, özellikle Edirne örneğinde görüleceği üzere bulundukları görelere atamaları yıllar sonra yapılabiliyor.