Barış Çiçeği Bakımı, Özellikleri, Anlamı Barış Çiçeği Bakımı, Özellikleri, Anlamı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her on yılda bir yapılması öngörülen Tarım Sayımı'nın, 2024-2025 yıllarını kapsayan dönem içerisinde yürütülmesine yönelik protokol Türkiye İstatistik Kurumu adına Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir ve Tarım ve Orman Bakanlığı adına Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız arasında imzalandı.

Tarım Sayımının iki aşamada yürütülmesi planlanırken, birinci aşamada sayımda kapsanacak kitlenin tespitine yönelik altlık çalışmaları tamamlanacak. İkinci aşamada ise sayıma ilişkin değişkenler için veri derlenecek.

Tarımsal işletmelere ilişkin arazi ve hayvan varlığı gibi temel konularda tam sayımla; işgücü, sulama, tarımsal alet ve makine gibi diğer konularda ise örnekleme yoluyla veri derlenmesi planlanıyor. 

Tarım sayımı ile alt idari birim düzeyinde detaylı veri derlenmesi, cari tarım istatistikleri için karşılaştırma imkânı sunulması ve ara yıllarda yapılacak tarımsal araştırmalar için çerçeve oluşturulması hedefleniyor.