SADETTİN İNAN / Hayvancılıkta ESK eliyle yoğun bir ithalat yapılırken, ithalat sürecinin şeffaf olmaması burada rant tartışmalarına neden olurken, diğer taraftan TİGEM üzerinden de yoğun bir ithalat süreci için düğmeye basılması dikkat çekiyor. Tam böyle bir süreçte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in eski şirket ortağının TİGEM'e hayvan seçimleri konusunda danışman yapılması ise sektörde büyük tepkiye neden olurken, tartışmaları da beraberinde getirdi. 

TİGEM'E 50 BİN ETÇİ DÜVE İTHAL EDİLECEK!

Cengiz Holding DAP gübrede arka arkaya zam yaptı sonra kampanyalı satış açıkladı! Cengiz Holding DAP gübrede arka arkaya zam yaptı sonra kampanyalı satış açıkladı!

İddialara göre, yurt dışından bir firma tarafından getirilecek 50 bin baş etçi sığırın elden çıkarılması için TİGEM üzerinden bir proje yapıldığı ve bu çerçevede ithal etçi düvelerin peyder peyder getirilmeye başlandığı kaydediliyor. TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç’in koltuğunu korumak için bu projeye sıcak baktığı ifade edilirken, söz konusu projenin TİGEM'e maliyetinin 1 milyar lirayı bulacağı kaydediliyor. 

50 BİN ETÇİ DÜVENİN 10 BİNİ KAZIMKARABEKİR'E 40 BİNİ CEYLANPINARA GETİRİLECEK!

TİGEM’in üzerinde çalıştığı proje kapsamında 10 bin hayvanın Kazımkarabekir işletmesine, 40 bin başının da Ceylanpınar’a getirilmesinin planlandığı kaydediliyor. Hazırlanan fizibilite raporunda ise gebeliğin yüzde 90 hesaplandığı ancak uygulamada bunun mümkün olmadığı vurgulanırken, Kazımkarabekir işletmesinde mevcut durumda yaklaşık bin angusun tabi boğa ile gebeliği yüzde 35 oranında gerçekleştiği için suni tohumlama uygulamasına geçildiğine dikkat çekiliyor. (Söz konusu 50 bin etçi düvenin ise boğa ile tohumlanmasının planlandığı ifade ediliyor)

50 BİN BAŞLIK ETÇİ DÜVE İTHALATI YİNE ESK ÜZERİNDEN YAPILACAK!

TİGEM’in söz konusu ithal 50 bin baş etçi düveyi ESK’dan kilo hesabı ile alacağı belirtilirken, söz konusu projenin yatırım maliyetinin 1 milyar TL’yi bulacağının altı çiziliyor.

İTHALATA DAYALI HAYVANCILIK PROJELERİ TİGEM'E BÜYÜK ZARAR VERMİŞTİ!

TİGEM üzerinde geçmiş yıllarda uygulanan hayvancılık projeleri kuruma büyük zarar ettirirken, bugün yeniden sözde ülke hayvancılığını geliştirme adı altında milyarlık bir projenin hayata konulmaya çalışılması ‘ithalat ayağıyla yeni bir vurguna mı hazırlanılıyor?’ sorusunu gündeme getirirken, tam böyle bir dönemde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen’in eski şirket ortağı Yusuf Burucu’nun TİGEM’e hayvan alımları konusunda danışmanlık yapması için alınması dikkat çekti.

BAKAN YARDIMCISININ ESKİ ŞİRKET ORTAĞI İTHALAT ÖNCESİ TİGEM'E DANIŞMAN YAPILDI

Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, 2015 yılında 5 ortaklı kurulan Elit Gen Hayvancılık şirketinin ortağı idi. Ahmet Gümen, 22 Haziran 2023’de Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atanırken, bu atamadan iki ay sonra yani 7 Ağustos’ta Elit Gen Hayvancılık şirketindeki hisselerini Şenol Çokçeken’e devrederek, şirket ortaklığından ayrıldı.

AHMET GÜMEN BAKAN YARDIMCISI OLDUKTAN 2 AY SONRA ELİT GEN HAYVANCILIK ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN AYRILDI!

Elit Gen Hayvancılık Şirketi kurulduğu 2015 yılında Ahmet Gümen ile birlikte şirket ortağı olan Yusuf Burucu ise aynı yıl şirket ortaklığından ayrıldı ancak Şirkette Genel Müdür olarak görev yapmaya devam etti. Yani Ahmet Gümen’in geçtiğimiz yıla kadar ortağı olduğu Elit Gen Hayvancılık Şirketinin Müdürlüğünü Yusuf Burucu yaptı.

ELİT GEN HAYVANCILIK ŞİRKETİNİN ESKİ ORTAĞI VE MEVCUT MÜDÜRÜ TİGEM'E DANIŞMAN YAPILDI!

Elit Gen Hayvancılık şirketinin eski ortağı ve mevcut müdürü Yusuf Burucu’nun TİGEM’e ithal edilecek 50 bin başlık etçi düve ile ilgili projenin hayata geçirileceği bir dönemde, danışman olarak alınması, Bakan Yardımcısının durumunu tartışmalı hale getirirken, hayvancılık ithalatıyla uğraşan bir şirket müdürünün TİGEM’de göreve başlatılması da ithal 50 bin baş etçi düve projesini de şaibeli duruma düşürdü.