Karaman Ziraat Odası, Karaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Karaman Süt Üreticileri Birliği, Karaman Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Karaman Veteriner Hekimler Odası başkanları, süt fiyatlarında yaşanan krizden dolayı Karaman'daki süt inekçiliğinin sorunlarını değerlendirmek için bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı yaptı. Yapılan basın toplantısında Karaman başta olmak üzere ülke hayvancılığının bu süreçte büyük bir darbe yememesi için yetkililer göreve çağrıldı. Ankara'da çatı kuruluş başkanlarının yapamadığını Karaman'da bağlı birlik ve oda başkanlarının yapması dikkat çekerken, üreticiler bu toplantının Ankara'ya örnek olması temennisinde bulundu.

Karamandan.com'un haberine göre, Karaman'da süt inekçiliğinin sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda öne çıkan başlıklar dikkat çekti. 

GİRDİ MALİYETLERİ ARTARKEN SÜT FİYATLARI SABİT KALDI 

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram; süt inekçiliğinde girdi maliyetlerinin artışından bahsederek, bu artışa rağmen üretilen sütlerin fiyatlarının bir yıla yakın zamandır 2,13 TL. de sabit kalmasına dikkat çekti. “Süt fiyatları 15 KASIM 2019 dan itibaren soğuk süt fiyatı 2,30 TL., sıcak süt ise 2,13 TL. Olarak sabit kalmışken, fabrika yemlerinin fiyatları % 20, saman-sap fiyatı % 30, mısır silajı fiyatı % 20, yonca kuru otun fiyatı % 25, hatta ekilemeyen buğdayın işlenmesinden elde edilen yan ürün olan kepeğin fiyatı bile  % 30 zamlanmıştır. Zaten pamuk ipliğine bağlı olan süt inekçilerinin, süt üreticilerinin geçimleri ve kazançları adeta dibe vurmuş durumdadır. Girdi maliyetlerindeki artışları kontrol edemeyen fakat üretici fiyatlarını uzun süre sabitleyen bir sistem ülke hayvancılığımıza ve üreticilerimize zarar vermektedir.’’ diyen Bayram, ivedilikle Ulusal Süt Konseyini yeni ve üreticilerimizi tatmin edici bir tavsiye fiyatı kararı almaya davet etti.

30 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZ SÜT İNEKÇİLİĞİNDEN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Karaman'da 4.553 işletmede 29.123 baş inekle günde 230 ton süt üretimi yaptıklarını ifade eden Karaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dorla; ‘’30 binden fazla vatandaşımız süt inekçiliğinden geçimini sağlamakta, çocuklarını okutmakta, ülkemiz hayvansal protein kaynağı üretimine ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya çalışmaktadır. Bugün gelinen noktada ise süt inekçilerimiz hiç olmadıkları kadar zordadır, üreticilerimizin ekonomileri kötü sinyaller vermektedir. Böyle devam etmesi mümkün olmamasına rağmen, sektöre olumlu destek hamleleri yapılmaz, sektör canlandırılmaz, böyle devam etmesi yönünde ısrar edilirse, ülkemiz büyükbaş hayvancılığının geleceğini aydınlık görmek ancak hayalden ibarettir" dedi. 

SÜT ÜRETİCİMİZ CİZMEYİ AYAĞINDAN BİR ÇIKARDI MI BİR DAHA O ÇİZMEYİ GİYMEZ

"Nasıl ki süt fiyatlarını belirleyen bir konseye geçmişte ihtiyaç duyulmuş ve Ulusal Süt Konseyi oluşturulabilmişse, yem fiyatlarını da günün ihtiyaçlarına göre nizama sokacak bir konsey oluşturulmalıdır. Günümüzün ihtiyaçları da bunu gerektirmektedir. Üreticilerimizin türlü eziyet ve çilelerle elde ettikleri kazanımlar, yem sanayi kuruluşlarına hibe edilmemelidir" diyen Ali Dorla, ‘’Unutulmamalıdır ki; süt üreticimiz çizmesini ayağından bir kez çıkarırsa, bir daha giymeyecektir. Süt inekçiliğini bırakan bir vatandaş, asla bu kutsal mesleğine geri dönmeyecektir’’ diyerek sözlerini noktalandırdı.

SÜT ÜRETİMİNDEKİ DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR Kİ SÜT İNEKLERİMİZİ KESİYORUZ

Süt  – yem paritesinin en az 1,5-1,6 bandında olması gerektiğini dile getiren Karaman Süt Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Selim Akkuş, "Üretilen 1 litre sütün karşılığı fiyat olarak en az 1,5 kg fabrika yemi fiyatına denk olmalıdır. Bu sağlanamadığı takdirde süt inekçiliğinden kar etmek söz konusu bile olamaz. Hiçbir vatandaşımız kar etmediği işletmesini açık tutmaz. Küçük ölçekli mandıralar süt işlemeyi bırakmış veya en az miktarda süt işler vaziyette, aile işletmeleri ise ne yazık ki kendisine yetemez duruma gelmiştir’’ diyen Akkuş, bu durumun üretilen süt miktarına da yansıdığını belirterek; ‘’Ekim 2018 ile Ekim 2019 ayları karşılaştırıldığında süt üretiminde % 2,7 lik bir düşüş söz konusudur. Ekim 2019 ile Eylül 2020 kıyaslandığında ise yine % 2,5 lik bir düşüş vardır. Rakamlarda gösteriyor ki ineklerimizi kesiyoruz, her yıl daha az süt sağıyoruz, daha az süt üretiyoruz. Ulusal Süt Konseyi acilen toplanmalı ve yeni bir tavsiye kararı alarak derhal uygulamaya konulmasını sağlamalıdır. Üreticilerimizin gözü kulağı konseyden gelecek hayırlı haberlerdedir‘’ diyerek sözlerini noktalandırdı.

SÜT ÜRETİCİSİ ACABA ÖNÜMÜZDEKİ AY HANGİ İNEĞİ KESTİRSEM DE YEM BORCUNU KAPATSAM DİYE DÜŞÜNÜYOR

Hayvansal protein kaynaklarının beslenmemiz açısından önemine dikkat çeken Karaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı İsmail Çolak; ‘’Sağlıklı, güçlü, başarılı ve dirençli nesiller yetiştirebilmek,  nesillerimizin sağlığının, başarılarının ve varlığımızın devamlılığını sürdürebilmek için mutlak suretle hayvansal protein kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bunların başında da süt ve süt ürünleri ve et ve et ürünleri gelmektedir. Hayvansal protein kaynaklarının tüketimimize sunulmasında kuşkusuz en önemli faktör süt inekçiliği yapan vatandaşlarımız, süt üreticilerimizdir. Fakat gelinen noktada süt üreticilerimiz mutsuzdurlar, endişelidirler, acaba önümüz de ki ayın yem borcunu hangi ineğimi kestirsem de kapatsam diye düşünmekteler, üreticisi mutsuz olan bir ülkede, sürdürülebilir bir üretimden bahsedilemez’’ dedi.

VETERİNER HEKİMLER TEDAVİ EDECEK HAYVAN BULAMAYACAK

Kazanmayan hayvancıların, hayvan hastalıklarına, koruyucu aşılamalara, suni tohumlama uygulamalarına, alacağı buzağı desteklemelerine ve hatta hasta hayvanlarının tedavilerine önem vermediklerini belirten İsmail Çolak, böyle devam ederse insanlar nasıl sağacak inek bulamayacaksa, hekim arkadaşlarımız da tedavi edecek, koruyucu aşılamalar yapacak, suni tohumlama ile genetik kapasitesi yüksek ırklar edebilecek hayvanlar bulamayacaktır. Üreticiden son tüketiciye kadar yansımalarını derinden hissettiğimiz bu olumsuz şartların, derhal revize edilmesi gerekmektedir. Süt üreticilerine ve ürettikleri sütlerine hak ettikleri değer verilmedir. Günümüz şartları göz önüne alındığında üretilen sütün litre fiyatının en az 3 TL. olması su götürmez bir gerçektir.

ETİN KİLOGRAMINI 200 LİRADAN ALABİLECEK VATAŞDAŞ BULABİLECEK MİYİZ?

Karaman da sığır cinsi hayvan sayısının, dolayısı ile damızlık değeri olan dişi hayvanların sayısının da her geçen ay biraz daha azaldığını belirten Karaman Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yön. Kur. Üyesi Ali Türker ; "Bu azalış doğal olarak üretilen kırmızı et miktarına da yansımakta. Yetiştiricilerin besi materyali üretimi de doğal olarak azalmaktadır. Birçok üreticimiz bu zor şartlara katlanamadığı için hayvanlarını kestirmek zorunda kalmaktadır. Daha da fazla katlanamayacak çok fazla yetiştiricimiz vardır’’ diyen Ali Türker, yakında etin kilogramını 200 TL. den alabilecek vatandaş bulabilecek miyiz acaba?"diye sordu.