Sütaş’ın Bingöl Entegre Tesisleri yatırımında hazırlıklar hızla devam ediyor. 1 milyar 115 milyon TL’ye mal olacak yatırım; Çiftlikler, Yem fabrikası, Süt Ürünleri Fabrikası, Yenilenebilir Enerji, Gübre Tesisleri ve Hayvancılık Eğitim Araştırma-Geliştirme Merkezi’nden oluşuyor. Yatırımın Bingöl ekonomisine ve sosyal yaşamına olumlu katkıları şimdiden hissedilmeye başladı. Bingöl ve çevresindeki altı ilde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak yatırım, bir bölgesel kalkınma projesi niteliğinde.

NİTELİKLİ NÜFUS GERİ DÖNECEK

Sütaş’ın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bölgede; üretim teknolojisinde değişim, yenilikçilik kapasitesinde artış, kurumsal kapasitenin gelişmesi, işsizliğin azalması, işgücü niteliğinde gelişim, hane gelirlerinde artış, dışarıya göçün durması, hatta nitelikli nüfusun geriye dönmesi, gelir dağılımında dengelenme ve sosyal ve kültürel dönüşümün hızlanması gibi bölgeyi önemli ölçüde değiştirecek gelişmeler bekleniyor.

1 MİLYAR 115 MİLYON TL’LİK BİR YATIRIM

SÜTAŞ Ar-Ge ve Teknoloji Başkanı Murat Arat, tesisle ilgili şu bilgileri verdi: “İneklerimizin yediği yemden, tesislerimizin ihtiyacı olan elektriğe kadar her şeyi “Çiftlikten Sofralara” diye adlandırdığımız entegre bir iş modeli ile yönetiyor, kontrol ediyoruz. Bu model ile kurulmuş, Türkiye’de 3 entegre tesisimiz var; Marmara Bölgesi’nde, İç Anadolu’da, Ege’de… Ve şimdi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Bingöl’de. Toplam 1 milyar 115 milyon TL’ye mal olacak bu yatırımın ilk etabı 3 bin 200 dönüm büyüklüğünde bir arazide gerçekleştiriliyor. Arazinin yarısı tesisler için kullanılırken, diğer yarısı da yem bitkileri üretimi ve mera olarak değerlendirilecek.”

BİR FABRİKADAN ÖTESİ

“Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri” yatırımı kapsamında; süt hayvancılığı eğitim merkezi ve eğitim çiftliği, damızlık süt sığırı çiftlikleri, düve yetiştirme çiftliği, besi çiftliği, yem bitkileri tarımı, yem fabrikası, süt ürünleri fabrikası, biyogaz elektrik üretim tesisi ve organomineral gübre tesisi bulunuyor. Ayrıca hayvan sağlığı ve nesil ıslah konularına odaklanacak bir Ar-ge merkezi yer alıyor.

BİNLERCE ÇİFTÇİ AİLE SÜT VE YEM ÜRETEREK DÜZENLİ GELİRE KAVUŞACAK

Bingöl’ün arazi varlığının %52’sini mera ve çayırlar oluşturuyor. Bu da hayvancılık sektörü açısından Bingöl’ün oldukça iyi bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Sütaş tesisinin kurulması ile süt üretimi ve onun yaratacağı geniş etki sayesinde bölge ekonomisi de şimdiden canlanmaya başladı. Sütaş Bingöl Entegre Tesislerinde bin kişinin çalışması planlanıyor. Ayrıca binlerce üretici aileye süt üretimi ve yem bitkileri üretimi için sözleşmeli modelde düzenli iş olanağı ve düzenli gelir sağlanacak. Yem bitkileri üretimi şimdiden başladı, bu senenin hasadı yapıldı ve ineklerin kışlık ihtiyacı için depolandı.

Bingöl’ü köy köy gezerek eğitimler veren Sütaş Bitkisel Üretim Uzmanı Ziraat Mühendisi Erdoğan Yener, “Eğitimlere 2018’de Sütaş yatırımıyla birlikte başladık. Çiftçilerimize destek olmak için 10 köyde, sözleşmeli üretimden damla sulama sistemlerine ve toprağın işlenmesine kadar birçok farklı konuda eğitimler verdik. Bir sezonda nasıl iki ürün alınabileceğinin bilgisini paylaştık. Bu doğrultuda geçen yıl sözleşme imzaladığımız 81 çiftçimizden 18 bin ton silajlık mısır alımı gerçekleştirdik. Bu yıl ihtiyacımızın daha da artacağını ve böylece çiftçilerimizden alımlarımızın da yükseleceğini öngörüyoruz.” dedi.

Sözleşmeli üretim kapsamında çiftçilere tohum, gübre, hasat ve nakliye desteği sağladıklarına da vurgu yapan Yener, “Bu hizmetlerimizi duyan gören çiftçi tarlasını sürmek, ekmek istiyor. Alım garantisi olduğu için çiftçilerimiz çiftçiliğe yöneliyorlar.”