Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Resmi Gazete'de çiğ inek sütünün sınıflandırılmasına ilişkin yayınlanan tebliğ üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Üretici birliklerinin önemine işaret eden Keskin, son yıllarda sanayiye aktarılan süt miktarının artmasında örgütlerin önemli bir payının olduğunu belirtti. Keskin, "Üretici örgütleri, ürün kaydının tutulması ,üretim planlamasının yapılması ve örgütlülük sayesinde ülkemizde, arz-talep dengesi korunarak örgütlenme modeli ile üreticilerimizin hak ve menfaatleri de korunmaktadır" dedi. 

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: 

"T.C. Tarım ve Orman Bakanlığımız Çiğ inek sütünün sınıflandırılmasına ilişkin tebliğ çalışmaları kapsamında, Merkez Birliğimizin de görüşlerini alarak titizlikle çalışmalarını tamamlamış ve 25 Ocak 2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazete de Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır. (TEBLİĞ NO: 2019/64)

TEBLİĞE VERDİKLERİ DESTEKTEN DOLAYI PAKDEMİRLİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ 

Bu tebliğin oluşturulmasında başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Bakanlığımızın değerli Genel Müdürlerine ve emeği geçen bakanlık yetkililerimize Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılması sağlanarak çiğ süt üretiminde kalitenin artırılmasını ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyecek olan bu tebliğ 2020-2021 yıllarında Çanakkale, Burdur ve Aksaray illerinde, 2022 yılından itibaren ise tüm illerimizde uygulanacaktır. 

ÜRETİCİ KALİTEYE GÖRE DESTEK ALACAK 

Yönetmelik esaslarına göre alıcı ile üretici veya bunların üyesi bulunduğu üretici örgütü arasında imzalanan çiğ süt alım satım sözleşmesi kapsamında sınıflandırılmaya tutulacak çiğ inek sütünde kaliteye göre destek alacaktır. 

KALİTELİ ÜRETİM YAPAN İLE KALİTESİZ YAPAN AYRILACAK 

Çiğ inek sütünün yağ ve protein oranlarına göre 3 sınıfa ayrıldığı Tebliğ ile az maliyetle, üretilen çiğ sütün kalitesinin belirli bir seviyeye gelmesi hedeflenmekte, üreticiler arasında kaliteli üretim yapanlar ile kalitesiz üretim yapanlar arasında adaletin doğru tesis ettirilerek haksız rekabetin önlenmesi planlanmaktadır. 

KALİTE KOSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURULMALI 

Bakanlığımızca çiğ süt üretiminde kalite ve verimlilik esaslı üretime geçiş için çalışmalar yapılmaktadır. Biz süt üreticileri olarak da desteklemelerin mutlaka kalite unsurlarına bağlı olması, kalite konusunda üreticilerde farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu, sanayicinin kaliteli sütün değerini vereceğini savunmaktayız. Kaldı ki dünya pazarında da kalite aranmakta ve kaliteli ürün talep edilmektedir. 

HAKEM LABORATUVAR ŞARTINI TALEP EDİYORUZ 

Ancak ilgili bu tebliğde Merkez Birliğimiz ve Üretici birliklerimizin çekincelerinden biri olan hakem Laboratuvarlarının tanımlanmaması ve tebliğe konulmamasıdır. Bu durum üreticilerimizin aleyhine olacağından Uygulama Yönetmeliğinde mutlaka buna yer verilmesini aksi takdirde üreticilerimizin mağdur olacağını özellikle belirtmek isterim. Üretici Birliklerimizi muhakkak göz önünde bulundurularak hakem Laboratuvarlarına yer verilmesini talep ediyoruz. 

5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu çerçevesinde Süt Üretici Birliklerimiz, ürün kalitesini iyileştirmek, pazarlama gücü arttırmak, üretici haklarını koruma altına almak ve kayıt dışı süt üretimini engellemek gibi konulardaki sorunların çözüm noktasında Tarım ve Hayvancılık sektörünün umut ışığı olmuştur. Süt Üreticileri Birliklerimiz ürün bazında kurulmuş ve örgütlenmiş en büyük kuruluşlardandır.

ÖRGÜTLÜLÜK SÜT ÜRETİMİNİ ARTIRDI 

Aynı zamanda sanayiye aktarılan süt miktarlarında da son yıllarda artış olmasının sebebinin örgütlülük olduğunu söyleyebiliriz. Örgütlülük sayesinde devletimizde kazanmakta ve ürün kaydının tutulmasının yanı sıra vergi kaybı ciddi bir şekilde önlenmektedir. Devletimizin ürün bazlı örgütlü üreticiye destek vermesi üreticiyi üretmeye ve örgütlülüğe teşvik etmektedir. 

Ürün kaydının tutulması ,üretim planlamasının yapılması ve örgütlülük sayesinde ülkemizde, arz-talep dengesi korunarak örgütlenme modeli ile üreticilerimizin hak ve menfaatleri de korunmaktadır. 

SÜT ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN SAHADAKİ BAŞARISI GÖRMEZDEN GELİNEMEZ 

Süt sektörünün olmazsa olmazı ise sorunların yerinde ve acil önlemler alınarak çözüme kavuşmasıdır. Kanundan aldığımız yetki ile asgari ilçe bazlı kurulan Süt Üretici Birliklerimiz üreticiyi yerinde ziyaret ederek ve ihtiyaçlarına, anında çözüm bularak sektöre büyük katkı sağlamaktadırlar. 

Süt Üretici Birliklerimizin Türkiye geneli başarı hikayeleri görmezden gelinemez, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bizlere vereceği görevlere talibiz.  Her birliğimiz bölgelerindeki üreticilerle ve özellikle küçük aile işletmelerimizle birebir ilgilenmekte, haklarını korumaktadırlar. Bunun için bütün süt üretici birliklerimize ve emektar çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, birlikten kuvvet doğar diyerek hep birlikte ülkemiz tarım ve hayvancılığı için var gücümüzle çalışacağımız güzel ve bereketli günler diliyorum.