Sıraya karışık ekim ne demek? Sıraya karışık ekimin güncel anlamı ne demektir?

Cevap: Sıraya karışık ekim iki ya da daha fazla bitki çeşidinin ayrı sıralar halinde yanyana yetiştirilmesidir. Örneğin bir sıra mısır, bir sıra fasulye ekimi çok yaygın uygulanan bir karışık ekim yöntemidir.

Alt ekim ne demek? Alt ekim teriminin anlamı nedir? Alt ekim ne demek? Alt ekim teriminin anlamı nedir?

Kaynak: Tarımsal Ekoloji Terim ve Tanımlar Sözlüğü