Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Pancar alım fiyatı 1450 TL’ye çıkarken, 1 kg şekerin üretim maliyeti de 19 TL’ye çıktı. 1 kg toz şekerin yaklaşık yüzde 65’ini pancar yani hammadde maliyeti oluştururken, enerji, personel gideri ve nakliye ile diğer giderler de hesap edildiğinde şeker fabrikalarında üretilen 1 kg şekerin sadece üretim maliyeti 19 lirayı buluyor.

Türkşeker’in şeker fiyatlarında dün açıkladığı yüzde 8’lik artış zam gibi görülse de aslında yapılan artışla birlikte belirlenen 16.2 lira fiyat, 1 kg şekerin maliyetini bile karşılamadığını gösteriyor. Şeker fiyatlarında yapılan yüzde 8 artışa rağmen Türkşeker’in şeker fiyatlarının fazla artmasının önüne geçmek için zararına şeker satmaya devam etmesi, tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin korkunç boyutta arttığını ortaya koyuyor.

Türkşeker, özel ve kooperatif fabrikalarına göre şekeri en az yüzde 25 daha altında bir fiyatla satarken, maliyetlerdeki bu artış şeker fiyatlarının bu fiyatlarda da durmayacağını gösteriyor.

1450 TL PANCAR FİYATI DA ÇİFTÇİYİ KURTARMIYOR!

Şekerin üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 65’ini şeker pancarı oluştururken, şeker pancarı için açıklanan 1450 TL de çiftçiyi aman aman memnun eden bir fiyat olmadı. Çünkü gübre ve mazot fiyatları başta olmak üzere çiftçinin üretimde kullandığı bütün girdi fiyatlarının son bir yıl içinde yüzde 200 ile 600 oranında artması, çiftçinin üretimini yaptığı 1 kg pancarın da maliyetlerini yükseltti. Özetle Türkiye, gıda fiyatları konusunda kısır bir döngünün içine girerken, bu kısır döngüden dolayı da artık ucuz gıda tamamen hayal oldu.