Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığına karşı Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi ile toplantı yaparak alınan tedbirlerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlükleri bilgilendirildi. Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil imzası ile gönderilen bilgilendirilmede şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde  son  günlerde  şap  hastalığı  mihraklarında  artış  gözlenmektedir.  Hastalık  büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyretmekte ve verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu çerçevede; şap hastalığı mücadelesinde alınacak önlemler ile hastalığın ülkemizde yayılmasını engellemek  ve  yapılacak çalışmaları  değerlendirmek  üzere, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi toplantısı
yapılmıştır.

Bu kapsamda;

-2023 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyasına aksatılmadan devam edilmesi,

-İl/ilçe müdürlüklerine gelen ihbarların zaman kaybetmeden değerlendirilmesi, ulaşım ve araç görevlendirme  planının  yapılması, ihbar  yerine  hızlı  ulaşım için  gerekli tedbirlerin  alınması, alınan numunelerin hızlı bir şekilde Şap Enstitüsü Müdürlüğüne ulaştırılması,

Et fiyatı 10 lira düştü! Vatandaş 510 liraya kıyma tüketebilir mi? Et fiyatı 10 lira düştü! Vatandaş 510 liraya kıyma tüketebilir mi?

-Gelen numunelerin analizlerinin Şap Enstitüsü Müdürlüğünce ivedilikle yapılması,

-İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararı alınarak; kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketlerinin (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince durdurulması ve konunun ilgililere duyurulması,

-Trakya'nın  aşılı  arilik  statüsünü  korumak  amacıyla  2020/06  no'lu  Genelge'de  yer  alan tedbirlerin hassasiyetle uygulanması,

-Kesim,  ithalat  ve  ihracat  amaçlı  yapılacak  sevklerden  önce  muayene  ve  dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle yapılması ve biyogüvenlik tedbirlerine azami özen gösterilmesi,

-İlgili  birimlerle  koordinasyon  sağlanarak,  yol  kontrollerine  aksatılmadan  devam  edilmesi hususlarında" Gereğini rica ederim.