Tebliğle, 2018 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri belirlendi.

HANGİ TÜRLER TOPLANAMAYACAK, İHRAÇ EDİLEMEYECEK?

Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan tebliğ ekinde, 2018 yılında doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri gösterildi.

Doğadan toplanmak suretiyle ihracatı yasak olan çiçek soğanları arasında yabani soğan, yoğurtçiçeği, çiğdem, zambak, karaçiğdem, lale, devetabanı, yılanbıçağı, nilüfer, yılanyastığı, salep, kumzambağı, şarksümbülü, bazı sıklamen ve kardelen türleri, süsen, şakayık bulunuyor.

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ gereğince GTİP numarası “0714 90120012", “0714 90180012" ve “1106 20900011" olan Orchidaceae (salep) familyası türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yapılamayacak.

İhracatı kotaya tabi olan çiçek soğanları ise bazı sıklamen türleri ile Toros ve Karadeniz Kardeleni, sarı kar çiçeği, göl soğanı, adasoğanı.

İhracatı üretimden serbest olan çiçek soğanları arasında da, miszambağı, Türk zambağı, süsen, sümbülteber, Adıyaman lalesi, terslale ile bazı başka türler yer alıyor.

İhracatı kotaya tabi türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilecek ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulacak. Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamayacak.

TARIMDAN HABER