Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine; Süt ve krema, Tereyağı, Patates, Kuru soğan, Fasulye ve Kırmızı mercimek de eklendi.

25 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de  yayımlanan tebliğe göre ; Süt ve krema, Tereyağı, Patates, Kuru soğan, Adi Fasülye ve Kırmızı Mercimek İhracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/6), 25 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

İhracı kayda bağlı mallar listesine yeni ürünler eklendi
Yayımlanan tebliğle, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 64 üncü, 65 inci, 66 ncı, 67 nci, 68 inci ve 69 uncu sıra olarak bazı tarım ve gıda ürünleri de eklendi.

Buna göre;

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler): (GTP: 0402),

Tereyağı: (GTP: 0405.10),

Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri: (GTP: 0701.90)

Kuru soğan: (GTİP: 0703.10.19.00.11)

Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris): (GTİP: 0713.33.90.00.19)

Kırmızı mercimek (GTİP: 0713.40.00.00.13)

İhracatı, kayıt şartıyla gerçekleştirilebilecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini, Ticaret Bakanı yürütecek.

Kayda Bağlı İhracat ne demek ?

İhracı kayda bağlı mallar, Müsteşarlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir. Kayda Bağlı Mallar listesi  kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha kısa veya daha uzun olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir. 

Gübre firmaları gübre fiyatlarında güncellemeye gitti! Üre, DAP, Can ve kompoze gübre fiyatları! Gübre firmaları gübre fiyatlarında güncellemeye gitti! Üre, DAP, Can ve kompoze gübre fiyatları!