Rekabet Kurulu, 12 Ağustos 2021’de gübre sektöründe faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ (BAGFAŞ), Ege Gübre San. AŞ (EGE GÜBRE), Eti Bakır AŞ (ETİ BAKIR), Gemlik Gübre San. AŞ (GEMLİK), Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GÜBRETAŞ) ve Toros Tarım San. ve Tic. AŞ (TOROS) firmalarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma başlatmıştı.

Bugün ise söz konusu soruşturmanın Rekabet Kurumu Merkez Binası’nda sözlü savunma toplantısı gerçekleştiriliyor.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, söz konusu soruşturmanın 12 Ağustos 2021’de, gübre sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını hatırlattı.

Küle’nin ardından söz alan Soruşturma Heyeti ise 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin belirli bir mal veya hizmet piyasasında rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarını yasakladığını hatırlattı. Heyet ayrıca, rakip teşebbüsler arasındaki doğrudan veya dolaylı bilgi değişimleri de rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıdığı ya da bu etkiyi doğurduğu takdirdi 4. madde kapsamında ele alındığını anımsattı.

HEYET FİRMALARA GAYRİ SAFİ GELİRLERİNİN BİNDE BİRİ ORANINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Heyet, söz konusu değerlendirmeler neticesinde soruşturma tarafı firmalar BAGFAŞ, EGE GÜBRE, GEMLİK, GÜBRETAŞ ve TOROS’un rekabete hassas bilgilerin değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerini ve söz konusu firmalar hakkında 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gayri safi gelirlerinin binde biri oranında idari para cezası uygulanması gerektiğine kanaat getirdi.

Fasulye Ne Zaman Ekilir? Fasulye Ne Zaman Ekilir?

Heyet, ETİ BAKIR’ın 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamamasından dolayı hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonucuna ulaştı.

SORUŞTURMAYA TARAF FİRMALARIN YILLIK GAYRİ SAFİ GELİRLERİNİN YÜZDE 3’ÜNE VARAN ORANDA İDARİ PARA CEZASI İSTENDİ

Heyet, soruşturma kapsamında tespit edilen ihlallerin, Ceza Yönetmeliği’nin 5. maddesinde yer alan “diğer ihlaller” kategorisinde olması nedeniyle temel para cezasının hesaplanmasında ihlale taraf teşebbüslerin Rekabet Kurulu tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin binde 5’i ile yüzde 3’ü arasında bir oranın esas alınması gerektiğini değerlendirdi.

HEYET İDARİ PARA CEZASININ YARI ORANDA ARTIRILMASINA KANAAT GETİRDİ

Heyet, BAGFAŞ ve GEMLİK için ihlalin bir yıldan kısa sürdüğü, EGE GÜBRE, GÜBRETAŞ ve TOROS için ise ihlalin süresinin bir ila beş yıl arasında olduğu nedeniyle Ceza Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereğince EGE GÜBRE, GÜBRETAŞ ve TOROS için belirlenen para cezası miktarının yarısı oranında arttırılması gerektiğini söyledi.

Heyet, Ceza Yönetmeliği kapsamında ağırlaştırıcı veya hafifletici bir unsurun bulunmadığının altını çizdi.

Sözlü savunma toplantısı Soruşturma Heyetinin görüşünü bildirmesinin ardından soruşturma taraflarının savunmaları ile devam etti.