Tarımda yeni dönemi başlatacak teklife göre, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde havza bazında su potansiyeli ve verimlilik esasına göre hangi ürünün ne kadar üretileceğini planlayarak, çiftçiden buna göre üretim yapmasını isteyecek. Bu plana uygun ekim yapan çiftçiler kamunun desteklerinden yararlanırken, plan dışı ürün ekene uyarı yazısı gönderilecek.

İZİNSİZ EKİM YASAK

Teklifin ikinci maddesiyle tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin temini, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik için Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce Bakanlık’tan izin alınacak. Bakanlık, arz-talep miktarıyla yeterlilik durumuna göre hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğini; tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek. Bu planlamaya uygun ekim yapmayıp, kendi tercihine göre ekim yapan çiftçiler önce yazılı olarak uyarılacak. Bir yıl içinde plana uygun hareket etmezlerse beş yıl süreyle hiçbir destekten yararlanamayacakları gibi aykırı üründen elde ettikleri brüt gelirin yüzde 1 ila yüzde 5’i kadar para cezası kesilecek.

KONYA UYARISI

Teklif görüşmelerinde milletvekilleri yasanın etkilerini tartıştı. MHP Milletvekili Hasan Kalyoncu, “KONYA Ovası’nı biraz daha sulu tarıma devam ederseniz kaybedebiliriz. Bakanlığın uygulamalarıyla bir tip zorlama dediğimiz uygulamaya geçmek zorundayız. Konya Ovası’ndan şeker pancarını kaldırıp buğday ekin, dediğiniz zaman arada fark varsa destek zaten verilecek. İklim değişikliği ve su durumuna göre ülkede bir an önce üretim planlaması yapılması gerekiyor. Bunu çiftçiye bıraktığınızda herkes kafasına göre üretim yapmaya kalkar” ifadelerini kullandı.

Tohumdan hasada domates yetirme nasıl yapılır? Domates yetiştirme taktikleri! Tohumdan hasada domates yetirme nasıl yapılır? Domates yetiştirme taktikleri!

SUÇ SAYILACAK

Torba teklifin Orman Kanunu’nda değişiklik öngören maddeleriyle ise ormana hafriyat, moloz, çöp dökmek orman suçu sayılarak, cezası artırılıyor; madencilik sonrasında doğal yapısı bozulmuş ormanların belediyeler ve özel sektör tarafından da rehabilete edilmesinin önü açılıyor.

Kaynak: Hürriyet/Aysel Alp