Bakan Pakdemirli, "Biz; tarımın, gıdanın, hayvancılığın, suyun ve ormanın Bakanlığı olarak, kırsal kalkınmayı bu beş unsurun da geleceği olarak görüyor, tüm imkânlarımızla kırsalı ve yereli destekliyor, teşvik ediyoruz" ifadeleri ile kırsalda desteklerin her daim devam edeceğini belirtti. 2015 yılından bu yana uygulanan IPARD II Programı'nın başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

LEADER İLE YEREL EYLEM GRUPLARI, YÖRELERİ İÇİN STRATEJİLER HAZIRLAYACAK

Pakdemirli, IPARD II Programı kapsamında destek sağlanacak yeni tedbirlerden birisi olan LEADER Yaklaşımını "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması" olarak tanımladı. "LEADER; 'Kırsal Ekonominin Kalkındırılması için Faaliyetler Arasındaki Bağlantılar' anlamına gelmektedir. LEADER Yaklaşımı; kırsal kalkınmayı hedeflerken, süreci o bölgenin paydaşlarıyla yönettiği için, etkili ve yenilikçi bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, bu yeni uygulamada oluşturulacak grupların kendi yöreleri için kalkınma stratejileri oluşturacağını; "Bu yaklaşım ile kamu, özel sektör, sivil toplum işbirliği ile Yerel Eylem Grubu (YEG) derneklerinin oluşturulması, bu grupların kendi yöreleri için yerel kalkınma stratejilerini (YKS) hazırlaması ve uygulaması sağlanmaktadır. Yani, herkes kendi bölgesinin insanıyla, kendi yöresinin derdini tespit ediyor ve çözümü de işbirliği ile gerçekleştirebiliyor" sözleri ile ifade etti.

Proje kapsamında oluşturulan Yerel Eylem Grubunun kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılmasında çok önemli rol oynadığını da belirtti Pakdemirli. "Yerel Eylem Grubu dernekleri; yerelde belediyeler, kaymakamlıklar ve ilgili diğer kamu kurumları ile birlikte, girişimciler, çiftçiler, kooperatifler, birlikler, sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan bir kamu-özel ortaklığı modelidir" diyerek eylem gruplarını tanımladı.

"LEADER YAKLAŞIMI ŞİMDİLİK 12 İLDE UYGULANIYOR"

Pakdemirli, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile yürütülen LEADER Yaklaşımının şu an için 12 ilde uygulandığını ancak zamanla bu illerin sayısının artırılacağını da duyurdu. "2010 yılında, Şanlıurfa'nın Birecik ve Çorum'un İskilip ilçelerinde pilot olarak başlatılan çalışmalara, 2015 yılından itibaren hız verilmiş ve LEADER Ankara, Amasya, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu ve Samsun olmak üzere toplam 12 ilimizde yaygınlaştırılmıştır" dedi.

2023'E KADAR 22 MİLYON AVRO DESTEK VERİLECEK

Bugüne kadar, toplamda 55 Yerel Eylem Grubu kurulduğunu hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "LEADER Programı ile 2023 yılına kadar, Yerel Eylem Gruplarına, yaklaşık 22 milyon € destek verilmesi hedeflenmektedir. Böylece, kırsalın ihtiyaçlarını kırsaldakiler belirleyecek ve bu ihtiyaçları karşılayacak projeler desteklenmiş olacaktır" diyerek destek miktarını da açıkladı.   Yerel Eylem Grubu Dernekleri, nüfus büyüklüğü ve kapsadığı alana göre, Program süresince, 320 bin ila 400 bin avro arasında destek alabilecek. Bu kapsamda, en geç Eylül ayı başlarında da çağrıya çıkılarak, Yerel Eylem Gruplarının başvuruları alınacak ve değerlendirilecek.

"VATANDAŞIMIZI, GÜCÜMÜZÜN SON HADDİNE KADAR DESTEKLEYECEĞİZ"

Yerelin kaynaklarının, güçlü yanlarının, değerlerinin ve potansiyelinin gayet iyi bilindiğini de belirten Pakdemirli, kırsal kalkınma destekleri ile amacın bir nevi de yerelin de, gücünün farkına varması olduğunu belirtti. "Bizim milletimiz devletini sever, devletine güvenir. İnsanımız ister ki; devlet yoluna ışık tutsun, bir adım atsın, yol açsın. Biz de bu LEADER Yaklaşımı ile insanımızın paydaşlarıyla işbirliği yapmasına imkân sağlayacağız. Bu konuda; kırsalı, köylümüzü, çiftçimizi, emekçimizi gücümüzün son haddine kadar destekleyecek ve yönlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

GENÇLERE ÇAĞRI; "DESTEK BİZDEN, İLGİ GÖSTERMEK SİZDEN"

LEADER Yaklaşımının sonuç odaklı olması; ne işe yaradığı belli olmayan bir raf projesi olmaması için çalışacaklarını da belirten Pakdemirli, özellikle de gençlere seslenerek, 'projeye rağbet edilmesini bekliyoruz' dedi. "Marifet iltifata tabii olduğundan,  bu işe biz kırsaldan gerekli rağbeti ve ilgiyi de görmek istiyoruz. Ve bu ilgiyi de bilhassa gençlerden bekliyorum. Zira bizim; Ülkesine sevdalı gençliğin ilham kaynağı bilimi, teknolojiyi, üretimi ve tarımı yeniden sevdirmemiz lazım! Hep söylediğim bir şey var; Tarımın geleceği için bizim en çok, gençlerin ve kadınların ilgisine, bilgisine ve sevgisine ihtiyacımız var!