Tarım ve Orman Bakanlığının hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması ve dijitalleştirilmesi amacıyla çeşitli tarım faaliyetleri ve uygulamaları ile hayvancılık alanında çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik öngören düzenlemeler, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesine yönelik yönetmelikte yapılan düzenlemeyle hayvan sahipleri, ölen veya yeni doğan hayvanlarının il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirimlerini internet yoluyla yapabilecek.

Organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeyle de yetkilendirilecek kuruluşların çalışma izni için başvurularının e-Devlet'ten yapılmasının önü açılıyor.

Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik'te yapılan düzenlemeyle gıda işletmecileri, müracaatlarını elektronik ortamdan elektronik imzayla yapabilecek.

Doğal çiçek soğanlarının doğadan toplanması, üretimi ve ihracatına ilişkin düzenlemeyle de ilgili firma, belirtilen çiçek soğanlarının ihracat izni için gerekli belgelerle Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvurabilecek.