Konuyla ilgili olarak vatandaşı bilgilendirmek amacıyla Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 6537 sayılı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a eklenen geçici madde ile; 15 Mayıs 2014 tarihinden önce gerçekleşen ölümlerde miras yoluyla yapılacak devir veya paylaşım işlemleri tapu harçlarından muaf tutuluyor. Muafiyet süresi 15 Mayıs 2016 tarihinde sona erecektir.

GAYRİ RESMİ PAYLAŞIMLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Türkiye'de miras kalan tarım arazilerinin, tapu harçlarının yüksekliği, varislerin bir araya gelememeleri veya anlaşamamaları gibi nedenlerle, tapuda intikal ve paylaşımının yapılmadığı bilinmektedir. Bunun sonucu olarak, varisler resmiyette mülk sahibi olmadığı için tarımsal desteklemelerden ve çeşitli projelerden yararlanamamaktadır.. Tapu harcı muafiyeti bu sorunun çözümüne yönelik olarak sunulmuş ekonomik bir kolaylıktır.

SON TARİH 15 MAYIS 2016

Miras paylaşımı işlemleri için, varislerin kendileri veya kanuni temsilcilerinin (avukat veya vekalet verilen kişi) vasıtasıyla, kendi aralarında düzenlemiş oldukları Rıza-i Taksim Sözleşmesi, Murise ait Veraset İlamı veya Noterden alınan Mirasçılık Belgesiyle tarım arazilerinin kayıtlı olduğu Tapu Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Tapu harcı uygulaması her parsel için, belediyelere beyan edilen gerçek arazi satış değerinin % 4'ü oranında olup 15 Mayıs 2014 tarihinden önce vefat edenlerin miras paylaşımında, harç alınmamaktadır.. 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra vefat edenlerin miras paylaşım işlemleri ise 6537 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmakta. Vatandaşların harç muafiyetinden faydalanmaları için son tarih 15 Mayıs 2016'dır. Kamuoyuna duyurulur."