Gürer, CHP’nin programlarında, bir yıl önceden hangi bölgede, hangi üründen verim alınacaksa o ürünü belirlemek, çiftçinin bu ürünü ekmesini sağlamak, taban fiyatı bir yıl önceden açıklamak, o ürünü o bölgede verimli biçimde yetişmesinin yolunu açmak, çiftçiye gerekli desteği vermek gibi maddelerin olduğuna da vurgu yaptı.

ÖTV VE KDV KALDIRILMALI

Gürer, çiftçiye ceza vermeyi düşünmek yerine, üreticinin üreteceği ürünle ilgili destek sağlanması, bilgi ve bilimsellikle buluşturulması, taban fiyatın açıklanması, desteklerin doğru zamanda verilmesi, mazotta ÖTV ve KDV’nin kaldırılması, çiftçilerin kredileriyle oluşan faizlerin silinip kadın ve genç çiftçiler izin sosyal güvenlik primlerinin kırsala taşınması halinde devlet tarafından karşılanması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini de belirtti.

ÇİFTÇİYİ DESTEKLEYECEK DÜZENLEMELER OLMALI

Gürer, ‘sen ekmezsen arazine el koyarız’, ‘Cezai müeyyide uygularız’ gibi uygulamaların da doğru bir mantık olmadığına dikkat çekerek, taslaktaki cezai müeyyidelerin kanun teklifi olarak getirilmesi yerine çiftçiye destekleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

ÇKS başvuruları için son hafta ÇKS başvuruları için son hafta