Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Arazilerin verimli ve sürdürülebilir kullanılması, tarımsal planlama ve tarımsal desteklemelerin daha etkin bir şekilde kullanılması, arz açığı olan ürünlerde üretim artışının sağlanması, üretim, tüketim, dış ticaret ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyaçları gözetilerek talep projeksiyonlarının oluşturulması, üretimin sektör ihtiyaçlarına göre planlanması, çiftçi gelirinin arttırılması, kamu finansman yükünün azaltılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, olası gelişmelerin önemli tarım ürünleri üzerine etkilerinin analizinin yapılması ve muhtelif senaryolara göre üretim planlamalarının ortaya çıkarılması amacıyla Ülkemizde "Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Destekleme Modeli" hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda 18/04/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi, 05/11/2020 tarih ve 31295 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin karara dayanılarak 25/11/2020 tarih ve 31315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” (Tebliğ No:2020/31) ve bu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2020/52) 30/12/2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve uygulama başlatılmıştır. Tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuatlar gereğince, 2020 yılı Mazot ve Gübre Destekleme ödemeleri için İlimiz Merkez ve İlçelerimizden müracaat eden ve ödemeleri uygun görülen çiftçilerimiz için;

Ağın İlçemize 378 bin, Alacakaya İlçemize 321 bin, Arıcak İlçemize 566 bin, Baskil İlçemize 4.510 bin, Karakoçan İlçemize 2.479 bin, Keban İlçemize 1.311 bin, Kovancılar İlçemize 4.281 bin, Maden İlçemize 757 bin, Merkez İlçemize 12.237 bin, Palu İlçemize 998 bin ve Sivrice İlçemize 1.168 bin Türk Lirası olmak üzere toplam 15.202 çiftçimize 995.589 dekar alan için 29 milyon Türk Lirası 2020 yılı Mazot ve Gübre Destekleme ödemeleri Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’ nin 25.03.2021 tarihinde Sayın Valilerimizin de katılmış oldukları telekonferans toplantısında müjdelediği gibi, bir önceki yılda yapılan gübre desteğine göre % 100 artışla çiftçilerimizin bağlı bulundukları Ziraat Bankası Şubelerindeki hesaplarına 26.03.2021 tarihi saat 18.00 itibariyle aktarılıp destekleme ödemelerine başlanmıştır.

Çiftçilerimizin ürünlerinin bol ve kazançlarının bereketli olması dileğiyle destekleme ödemeleri hayırlı olsun"