TMO, Nisan ayı Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizini içeren  Fenolojik Değerlendirme raporunu yayınladı. Raporda, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan kuraklık bütün çıplaklığı ile ortaya kondu. Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa’yı içine alan coğrafyada özellikle kuru tarım yapılan alanlarda kuraklıktan dolayı büyük bir ürün kaybı yaşanırken, Tarım ve Orman Bakanlığının bin bir zahmetle ektiği tarlalarından hiçbir ürün alamayarak mağdur olan çiftçilere duyarsız kalarak bugüne kadar mağduriyetleri giderecek her hangi bir adım atmaması dikkat çekiyor. 

NİSAN AYI FENOLOJİK DEĞERLENDİRME RAPORU YAYINLANDI RAPORA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

TMO’nun Nisan ayı Fenolojik Değerlendirme raporunda özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesine yönelik yapılan değerlendirmeler, bu bölgede yaşanan kuraklığın hangi boyutlara geldiğini gözler önüne serdi. 

Fenolojik Değerlendirme raporunda işte o dikkat çeken değerlendirmeler… 

4 MİLYON DEKAR ALANDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN OLMAYAN KURUMALAR YAŞANDI

Diyarbakır’da yüzde 88, Mardin’de yüzde 62 ve Şırnak’ta yüzde 83 olan kuruya ekim oranı hesaba katıldığında bu üç ili içine alan coğrafyanın yüzde 80’inde (yaklaşık 4 milyon da) kuraklık dolayısıyla geri dönüşümü mümkün olmayan kurumalar yaşanmıştır. 

ÇİFTÇİ KURUYAN ARPALARINI BİÇEMEDİĞİ İÇİN HAYVANLARINA OTLATMAYA BAŞLADI

Şanlıurfa’nın güneyinde bulunan (Suruç-Akçakale-Şanlıurfa) kuru tarım yapılan ve bitki gelişimi zayıf olan alanlarda da geçen aylarda gözlenen sararma ve kurumalarda belirgin bir artış söz konusudur ve bu alanlarda yüzde 80-90 oranında hasar olacağı tahmin edilmektedir. Gelişimini yeterince tamamlayamadan (boyu 15-30 cm’yi geçememiş kurumaya başlayan arpalar ya biçilmeden sürülmüş, ya da hayvan otlatılarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 

BİÇİM AŞAMASINA GELEN ARPALARDA DANE OLUŞMADI

Batman ve Diyarbakır’da kuruya ekilmiş arpalar hemen hemen biçim aşamasına gelmiş olsa da boylarının kısa kalması ve yeterince dane oluşturamaması nedeniyle ciddi verim kaybı yaşanacağı tahmin edilmektedir. 

Siirt’de de yine Nisan yağışlarına bağlı olarak hububat kuraklık stresine girmiş bazı bölgelerde bitki başağa girmeden sararmış özellikle su tutma kapasitesinin düşük olduğu yerlerde kuraklık ciddi şekilde hissedilmiştir. 

BUĞDAY ARAZİLERİ DE STRESE GİRDİ 1 HAFTALIK SÜREÇTE YETERLİ YAĞIŞ OLMAZSA ARPADAKİ ÜRÜN KAYBI BUĞDAYDA DA YAŞANACAK

Bölge genelinde kuruya ekim yapılan buğday arazilerinde tam olarak kurumalar görülmese de ciddi su stresi baş göstermiştir. Önümüzdeki 1 haftalık süreçte yeterince yağış alınamaması durumunda arpada yaşanan sıkıntıların buğdayda da görülmesi kaçınılmazdır. 

KURU TARIMDA HASARIN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Son iki ayda yeterli yağış alınmaması nedeniyle kuru tarım alanlarındaki hasarın artacağı dolayısıyla verimin düşük olacağı öngörülmektedir.