Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre; başvuruda bulunmak isteyen üreticilerin Akşehir’de ikamet ediyor ve yayla hayvancılığı yapıyor olmaları gerekiyor.

341862177_243518301517502_348986600504097943_n

Başvuruda istenilen belgeler;

1- Dilekçe

2- Kimlik Fotokopisi

3- Nüfus Kayıt Örneği (Aile)

4- İkametgâh

5- Diploma

6- İşletme Tescil Belgesi

7- Vergi Mükellefi veya ücretli çalışan olmadığına dair SGK Hizmet Cetvelleri

8- Taahhütname (f,h,k ve l maddeleri uyarınca )

9- Şehit Gazi Yakını (Eğer Varsa)

10- HAYBİS ve Damızlık Koyun Keçi Birliği üyelik belgesi (İlçe Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

Proje kapsamında Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün aradığı şartlar ise şunlar ;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Konya İli Akşehir İlçesinde ikamet etmek

c) En az 100 başlık küçükbaşa sahip olmak,

d) En az HAYBİS ve Damızlık Koyun-Keçi Birliğine üye olmak,

e) Yayla hayvancılığı yapıyor olmak,

f) Verilecek sistemlerden oluşabilecek hasarlardan sorumlu olmak,

g) Başvuru sahibi Uygulayıcı Kuruluş tarafından belirlenen, proje tutarının, %30'unu proje hesabına yatırmak ve dekontunu Uygulayıcı Kuruluşa sunmak,

h) Faydalanıcılara kalacak proje materyallerinin ekonomik ömrü içinde amacı dışında kullanılamayacağı, kiralanamayacağı, satılamayacağı ve İdare/Bakan1ık onayı olmadan devredilemeyeceğine, proje kapsamında satın alınan makine ve ekipmanların 2 yıl içerisinde kullanılmadığının tespit edilmesi durumunda ilgili. makine ve ekipmanlar geri alınıp mevcut başka bir faydalanıcıya devredilebileceğine yönelik taahhütnameyi Uygulayıcı Kuruluşa sunmak,

i) Başvuru tarihi itibariyle ücretli çalışıyor olmamak (muhtarlar ve emekliler ikinci bir işte çalışmamak kaydıyla başvuru yapabilecektir)

j) Başvuru aşamasında vergi mükellefi olmadığını, ücretli çalışmadığım dair

taahhütnameyi Uygulayıcı Kuruluşa vermek (basit usulde vergi mükellefi olanlar hariç),

k) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

l) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

m) Proje başvuru tarihinden en az 3ay önce hayvancılık işletmesinin aktif olması.

Destek müracaatları başladı 12 Temmuz son gün! Destek müracaatları başladı 12 Temmuz son gün!

Akşehir  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama ;

İlçemizde KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ nın destekleri ile yürütülecek olan “KOP İLE AKŞEHİR’ DE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK GELİŞİYOR PROJESİ” kapsamında, % 70 hibe desteği ile 20 küçükbaş hayvan üreticimize, 240 metrekarelik çadır ağıl dağıtımı planlanmaktadır.

Konya Ovası Projesi'nin amacı nedir ?

KOP'nin temel amacı kapsamlı bir dönüşüm sağlamaktır. Tarımsal yapıda sürdürülebilirlik ve değişim sağlanarak, enerji, sanayi ticaret sektörlerini güçlendirmek, eğitim, kültür, sağlık gibi sosyal hizmetlere erişimi artırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farkını azaltmak, havzanın rekabet gücünü artırmak, vatandaşların refah seviyesini iyileştirmek temel hedeflerdendir.

DSİ'nin tamamlanan Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel ile bölge dışından su getirmiş olması başka kaynaklardan da bölgeye su getirilmesi fikrini doğurmuştur.