Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine hibe desteği duyurusu yaptı. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında et ve süt üretimi konusunda koyun/keçi yetiştiriciliğine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve modernizasyonuna hibe desteği verilecek.

Tosun, düve, erkek manda, inek, dişi manda kesim fiyatları değişmedi! ESK yerli kesim yapamıyor! Tosun, düve, erkek manda, inek, dişi manda kesim fiyatları değişmedi! ESK yerli kesim yapamıyor!

Başvurular 09.12.2022 - 10.02.2023 tarihleri arasında veri giriş sisteminden yapılacak.

Konuyla ilgili Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru şöyle...

75 BAŞ KAPASİTELİ YATIRIMLARA HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

Küçükbaş hayvanlar için; sabit yatırım projelerindeki et/süt koyunculuğu ile et/süt keçiciliği tesisleri en az 75 baş kapasiteli olmak şartıyla yapacakları başvuruların inşaat giderleri ve ağıl içi ekipman başvuruları hibe desteği kapsamındadır.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği hibe desteği için konusuna göre Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı kamudan bağımsız tüzel kişiler ile kamu görevlisi olmayan tüm gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.

Başvuru yapılacak yer başvuru sahiplerine ait olabileceği gibi 5 yıl süreyle kiralanarak proje uygulamak mümkün olmaktadır.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 1.000.001 TL’dir. Yapılacak yeni tesisler için 7 milyon TL’ye, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması için 5 milyon TL’ye, mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması veya teknolojilerinin yenilenerek modernizasyonu için 4 milyon TL’ye kadar proje hazırlanabilir.

Üreticiler teknik destek ve ayrıntılı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Birimine başvurabilirler.