Gelir Koruma Sigortası, Konya’nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde ekmeklik ve makarnalık buğday ürünlerinde 2021 yılında pilot uygulama olarak başlatılmıştı.

Gelir Koruma Sigortası branşı ile söz konusu ürünlerdeki verim değişimi ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü alım baremine göre, Konya Ticaret Borsasında hasat sonrasında oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı oluşan gelir kaybı riski (üreticinin iklim değişikliği nedeniyle oluşabilecek kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış, dolu, rüzgar, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yabani hayvan ve buna benzer nedenlerden kaynaklı verim değişimi ve hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı olarak oluşan gelir kaybı riski), ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar çerçevesinde; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınmak suretiyle teminat kapsamında yer alıyor.

GELİR KORUMA SİGORTASI NEDİR?

Dünyada gıda fiyatlarında artan dalgalanmalardan üreticilerin korunabilmesi amacıyla Gelir Koruma Sigortası Projesi başlatıldı. Buna göre, hem verim düşüşü (her türlü afete karşı) hem de fiyat azalış riskine karşı üreticileri koruyan Gelir Koruma Sigortası ile verim düşüşleri ve fiyat dalgalanmalarından doğabilecek gelir kaybı riski teminat altına alınıyor.

tarım-11