​Kırs​al Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği ve bu tebliğe uygun olarak hazırlanan güncel Uygulama Esasları Rehberine göre Hibe Sözleşmesi İmzalamaya hak kazanan  yatırımcı listesi ilgili illerin tarım ve orman müdürlükleri sitesinde tablo şeklinde yayımlandı.

Sakarya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı duyura göre ;

A İŞ PLANI:

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları A İş Planı (Makine-Ekipman Desteği) kapsamında yapılan başvuruların İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Merkezi Değerlendirme Komisyonu değerlendirmeleri sonucunda belirlenerek Hibe desteği almaya hak kazananların Asil / Yedek listesi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.

Asil / Yedek listesi 4 Nisan 2023 – 10 Nisan 2023 tarihleri arasında askıda kalacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil listede isimleri bulunan yatırımcıların aşağıdaki istenen belgeler ile birlikte 11 Nisan 2023-3 Mayıs 2023 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 B İŞ PLANI:

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları B İş Planı kapsamında yapılan başvuruların İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Merkezi Değerlendirme Komisyonu değerlendirmeleri sonucunda belirlenerek Hibe desteği almaya hak kazananların Asil / Yedek listesi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.

Asil / Yedek listesi 4 Nisan 2023 –10 Nisan 2023 tarihleri arasında askıda kalacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Çiftçiler tarım il/ilçe müdürlüklerine müracaat edebilecek! İcmaller dün askıya çıktı! Çiftçiler tarım il/ilçe müdürlüklerine müracaat edebilecek! İcmaller dün askıya çıktı!

Asil listede isimleri bulunan yatırımcıların aşağıdaki istenen belgeler ile birlikte 11 Nisan 2023-10 Mayıs 2023 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İlanen Duyurulur.04.04.2023​

Kırsal Kalkınma Yatırımların Destekleme ProgramıI (KKDYP) Nedir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.

Programın amacı, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

KKYDP kapsamında her yıl çıkartılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere; Ekonomik yatırım projelerinde hibeye esas proje tutarının %50 ‘si oranında destek sağlamaktadır.