Bakanlığın sitesinde yapmış olduğu açıklama ile  2022-2023 Kırsal Kalkınma yatırımları ve destekleriyle alakalı rehberler ve esaslarla ilgili olan değişikler kamuoyuna duyuruldu.

Bakanlık Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremden ötürü Kırsal Kalkınma Yatırımları ile ilgili sitesinde rehberler yayınladı ve bazı esaslarda değişiklik gerçekleştirdi.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

BAŞVURU ZAMANI

Başvuru zamanı hakkında bakanlığın yaptığı açıklama ;

 a) Başvurular 9/12/2022 tarihinde başlayıp, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde 8/5/2023; diğer illerde ise 28/2/2023 tarihi saat 23:59’da sona erecektir. b) Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır. c) Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır. ç) Başvuru süresi içerisinde işlemleri tamamlanmayan başvurular kabul edilmeyecektir. d) Son başvuru tarih ve saatinden sonra sistem üzerinden girişi yapılmamış olup il müdürlüğüne elden getirilen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği ve besi amaçlı kurulan tesisler  gibi üretici için kritik konuları ilgilendiren esaslar için rehberler bakanlığı sitesinde yayımlandı.

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması  vs. gibi konular rehberde detaylı bir şekilde üreticiye açıklandı.

Destek için imzalanan taahhütnamelerde oluşan ufak pürüzler içinde düzeltmeler eklendi. Küçükbaş ağıl yapımı projelerin detayları net bir biçimde açıklandı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar ilgili esaslar belirtildi.

Gider kalemlerinin üzerinde duruldu

Hibe desteği verilen gider kalemleri, inşaat işleri alım giderleri gibi bir çok konuda geniş  yelpazade bilgilendirmeler yapıldı.

Soyan soyana! Tarım Kredi Marketlerde 9 milyon lira naylon fatura vurgunu! Soyan soyana! Tarım Kredi Marketlerde 9 milyon lira naylon fatura vurgunu!

 Mantar yetiştiricileri içinde açıklamalar yapıldı

Ülkemizde yaygın olan Kültür mantarı yetiştiriciliği içinde rehberde detaylara yer verildi.

 Esaslarda güncelleme

2020/24 No.lu Tebliğe bağlı olarak hazırlanan 2022-2023 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Uygulama Esaslarında değişiklik yapılmış başlıklar ;

 Ekonomik Yatırımlar Uygulama Esasları

A İş Planı Uygulama Esasları

B İş Planı Uygulama Esasları   

Ekonomik yatırım başvurusuna ulaşım;