Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, son günlerde artan et fiyatları ile ilgili bir açıkalama yaparak, kırmızı et sektöründe haksız kazancın söz konusu olmadığını belirtti. Son bir yılda karkas sığır eti fiyatının 175,68 liradan 324,98 liraya çıkarak, yüzde 85 oranında arttığını dile getiren Hacıince, "Yıllık fiyat artış oranına bakıldığında karkas sığır eti fiyat artışının yıllık enflasyon ve diğer gıda maddelerindeki artış oranı ile uyumlu olduğu görülmektedir" dedi. 

ET FİYATLARINDA ESAS SORUN MALİYETLERDEKİ ARTIŞ!

Et fiyatlarında üzerinde durulması gereken esas noktanın, maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki ilişki olduğunu ifade eden Hacıince, karkas sığır etinin enflasyondan arındırılmış maliyetinin 319 TL/KG iken piyasa satış fiyatının ise 325 TL/KG olduğunu belirterek, "Görüleceği üzere Karkas Sığır etinin satış fiyatı ile maliyet fiyatı hemen hemen eşit durumdadır. Bu nedenle, mevcut fiyatlarla ilgili olarak herhangi bir haksız kazançtan söz edemeyeceğimizi açıkça belirmek isterim" değerlendirmesinde bulundu. 

TÜKETİCİNİN ALIM GÜCÜNE GÖRE ET FİYATLARI GERÇEKTEN YÜKSEK!

Et fiyatlarının tüketicinin alım gücüne göre gerçekten yüksek olduğunu da belirten Hacıince, fiyat yüksekliğinin temel nedeninin ise maliyetlerden kaynaklandığının altını çizdi. 

CANLI HAYVAN FİYATI SON BİR YILDA YÜZDE 183 ORANINDA ARTTI

2023 yılında 250 kg canlı ağırlıktaki besi metarya erkek sığırın satış fiyatının Kars'ta 90 TL iken bu yıl Ocak ayında 220 TL'ye ulaşarak yüzde 144 arttığını, yine erkek sığır fiyatının Marmara bölgesinde 2023 yılı Ocak ayında 60 TL iken, bu yıl Ocak ayında 170 TL'ye çıkarak yüzde 183 oranında arttığını belirten Hacıince, besi maliyetinin yıllık ortalama yüzde 95 arttığını kaydetti. Maliyetler yüzde 95 artarken, satış fiyatındaki artışın yüzde 85'de kaldığını dile getiren Hacıince, et fiyatlarındaki yüksek artışa rağmen üretici açısından da kazançlı bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.  

Buzağınıza iyi bakın! 50 bin lira oldu! Buzağınıza iyi bakın! 50 bin lira oldu!

ESK'NIN BESİLİK İTHALATINDA YAPACAĞI GECİKMELER ET FİYATLARINI DAHA DA ARTIRACAKTIR!

Et fiyatlarındaki artışa çözüm olarak acilen besi metaryali sığır fiyatlarının düşürülmesine yönelik eylem planının ortaya konması gerektiğini dile getiren Hacıince, şunları kaydetti: "Şu an Et ve Süt Kurumu tarafından 2024 yılında ithal edilecek sığır sayısı müracaat eden besicilerin kurulu kapasitesinin yaklaşık % 7'si civarındadır. Bu miktardaki hayvanın teslimat süresi ise ESK nın sözleşme yaptığı yüklenicilerin lojistik kapasitesiyle sınırlıdır. Doğacak gecikmeler, piyasa da fiyatların daha da yükselmesine sebep olabilecektir" 

YÜKSELEN ET FİYATLARINA YÖNELİK KISA, ORTA VE UZUN VADEDE NELER YAPILMALI?

Kısa, orta ve uzun vade de ise; dışa bağımlılığı minimuma indirecek tedbirlerin alınması gerektiğini kaydeden Hacıince, bu konuda da şu önerilerde bulundu: "Bunların başında kullanma melezlemesi olarak bilinen süt işletmelerinde bulunan damızlık sığırların dişi damızlık elde etmek için kullanılacakların dışındakilerinin erkek etçi sığır sperması ile tohumlanması, doğum aralığının kısaltılması, mera imkanları iyi olan bölgelerimizde anaç sürülerin büyütülmesi ve korunması yönünde desteklenmesi, buzağı kayıplarının azaltılması yönünde sağlık tedbirlerin alınması ve eğitimlerin yaygınlaştırılması tedbirler önerilerimiz arasında yer almaktadır.

BESİLİK İTHALATINDA AÇ KAPA MANTIĞI TERK EDİLMELİ!

Bir konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Besilik İthalatı konusunda anlık Aç Kapa mantığıyla hareket edilmesine bir son verilmesini istiyoruz. Üretici işletmesini hangi kapasitede, nasıl ve ne zaman kullanabileceğini bilememektedir.

Üreticilerimiz işletmesi ile ilgili en azından bir yıllık program yapamadıkları için, kaba yem ve yem ham maddesi tedarikinde hasat sezonunu değerlendirememektedir. Daha ucuza ithal hayvan alırım beklentisiyle besi sığırının ucuz olduğu döküm
mevsimini kaçırmaktadır. Böylelikle tüm girdileri en yüksek fiyatlardan temin etmekte ve maliyetlerin yüksekliği kaçınılmaz hale gelmektedir. Hangi iş olursa olsun, planlanmamış işlerin kontrol edilemeyeceği ve kontrol edilemeyen işlerinde
acı sonuçları olabileceği hayatın bir gerçeğidir"