Kangal Ziraat Odası Hukuk Mücadelesini Kazandı

Kangal Ziraat Odası delege seçimleri 27 Aralık 2022 tarihinde yapılmış ancak Kaymakam Onur Aykaç tarafından kazanan delegelerin birçoğu iptal edilmişti. Kaymakamlık ilçe idare kurulunun kararları Ziraat odası Başkanlığı ve Ziraat odası üyelerince yargıya taşınması ile Şubat ayında yapılması planlanan seçimler ertelendi.

Konuyu yargıya taşıyan Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban kararların hukuka aykırı olduğunu, kanunlara riayet edilmediğini belirterek İdare Mahkemesine 19 ayrı dava açtı. Söz konusu davalarda Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban’ın itirazları haklı bulundu ve davaları kazandı. Ancak Kaymakam Onur Aykaç, mahkeme kararlarını da hiçe sayarak delegelere mazbatalarını vermedi.

MAHKEME KARARLARINA RAĞMEN YANLIŞTA ISRAR EDİLİYOR

Meyve ve üzüm yetiştiriciliğinde 10 dekar arazisi olana 40 milyon lira kredi desteği! Meyve ve üzüm yetiştiriciliğinde 10 dekar arazisi olana 40 milyon lira kredi desteği!

Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sayın Kangal kaymakamı şimdi ise kazanılan hakları vermek yerine keyfi tavırlarını sürdürmekte ve İdare Mahkemesi tarafından alınan kararları yok saymakta ve delegelerin mazbatalarını vermemek ve Mahkeme kararlarının etkisizleştirmek için 27.12. 2022 tarihli delege seçimlerin tümünü iptal etme çalışmaları yapmaktadır.

Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” denilmek suretiyle bu husus anayasal güvenceye kavuşturulmuştur. Ziraat odası Başkanlığı ve Ziraat odasının İlçe idare kurulunun 19 adet kararının hukuka aykırı olduğunu, bahisle İdare Mahkemesi nezdinde açılan açtığı dava sonucu Mahkemece Ziraat odası başkanlığının ve diğer üyelerin itirazları haklı bulundu ve davaları kazanıldı.

Ancak mahkemelerin kazanılması yeterli olmayıp Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” denilmek suretiyle bu husus anayasal güvenceye kavuşturulmuş ise de hukuk güvenliğinin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık tutulması yeterli olmayıp yargı mercileri tarafından verilen kararların gecikmeksizin uygulanması da gerekir.

Yapılan yargısal denetim neticesinde bir işlemin hukuka aykırı olduğu tespit edilmesine rağmen işlemin iptali yönündeki kararın uygulanmaması, idarelerin işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık tutulmasını anlamsız hâle getirir. Zira hukuk güvenliği ve hukukun üstünlüğü sadece hukuka aykırılıkların tespit edilmesiyle değil bunların tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir” dedi.

MAHKEME MASRAFLARI KAYMAKAMA RÜCU EDİLMELİ

Kangal çiftçisi ve ilçemiz adına mücadelemiz sonuna kadar sürecek diyen Başkan Çoban, şu şekilde konuştu; “Seçim sürecinde ne yazık ki eli nasırlı çiftçimizin iradesini yok saymak isteyenler kanunları dahi yok sayarak seçimlere müdahil oldu. Biz, kaymakam beyi belgelerle kanunlarla bilgilendirdik.

Yapılan uygulamanın yanlış olduğunu, hukuka aykırı olduğunu iletmemize rağmen kendisi, keyfi uygulamalarda ısrarcı oldu. Kangal kaymakamının kanun tanımaz, hukuka aykırı eylemleri ısrarla sürmüş ve seçimlere direkt müdahale edilmiştir. Sayın kaymakamın yetkisinin dışına çıkarak aldığı kişisel ve keyfi kararlar sonucu kaymakamlık bütçesinden ödenen mahkeme masrafları ile ilçemiz maddi olarak zarar uğratıldığı gibi manevi olarak da zarar görmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak Sayın Kaymakam, atanırken Anayasaya sadık kalacağına dair ettiği yeminine uyamaya, Anayasal çizgisinde kalmaya, Sivas İdare Mahkemesince verilen karar içeriklerine göre hareket etmeye kişisel ve keyfi davranışlardan vazgeçmeye Muhtemel Mahkeme masrafı olarak harcanacak paraları Kangal ilçemizin sorunlarının çözülmesi yönünde harcamaya davet ediyorum.

Sayın Kaymakamda Mahkemede ve diğer devlet makamları da devlet adına kullandıkları yetkilerini Anayasa ve Kanundan almaktadır Anayasanın 138 ile İdare Usul Kanun 28. Maddesinin emredici hükümleri gereği Kangal kaymakamı Sivas İdare Mahkemesinin kararlarını gecikmeksizin uygulamak sureti ile İlçe idare kuruluna hakkı ihlal edildiği bahisle itiraz eden ve itirazları red kişilerin kazanılmış haklarını iade etmek zorundadır.

Sayın kaymakamın uygulamak zorunda olduğu kararı uygulamak için etkisizleştirmeye çalışması veya uygulamaması Sayın kaymakamın iyi niyetli olmadığının ve görev kötüye kullandığının göstergesidir. Kangal Kaymakamının hangi saik duygular ile Kangal Ziraat Odasına karşı işlem yaptığı artık açıkça ortaya çıkmıştır, biz buna boyun eğmeyeceğiz. Kangal çiftçisi ve ilçemiz adına mücadelemiz sonuna kadar sürecek. İlçemizde devam eden kanun tanımazlığın ve hukuksuzluğun hesabını hukuk çerçevesinde sormaya devam edeceğiz.”

MAHKEME MASRAFLARI KAYMAKAMDAN ALINMALI

Mahkeme masraflarının kaymakamlık yerine İlçe kaymakamına rücu edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Basri Çoban, “Sayın kaymakam, Ziraat Odası seçimlerini kişiselleştirdiği için açılan davaları kaybetmiş ve bilerek isteyerek kurumu zarar uğratmıştır. Bu zararların kendisine rücu edilmesini talep ediyoruz. Keşke sayın kaymakam seçimlere harcadığı enerjiyi çiftçinin gerçek sorunlarında da kullansaydı.

İlçemizde TMO düzenli çalışmıyor, biçerdöverciler rayiç fiyatına uymuyor, dane kayıpları yaşanıyor, denetim ve kontrol yetkisi olanlar arazide yok. Çiftçi buğdayını, arpasını satmak için randevu almak zorunda ama bu konuda da ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Arazi yollarımızda traktör dahi gidemiyor. Sayın kaymakam, çiftçinin gerçek temsilcileriyle uğraşmak yerine sorunlara odaklanmış olsaydı ilçemiz çiftçilerinin hiçbir sorun ve sıkıntısı kalmazdı” değerlendirmesinde bulundu.