Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mustafa Bozkurt, Kahramanmaraş'ta buğday hasat döneminin başlamasıyla birlikte arazilerde çiftçileri ziyaret ederek bilgi aldı.

Konu hakkında açıklama yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mustafa Bozkurt, 'Buğday hasadının başlaması ile birlikte bizde arazide teknik elemanlarımız ile birlikte denetimlerimizi yapıyoruz. Dane kaybının önlenmesi için biçerdöverdeki hataları anlatılıp önlem alınmasını sağlıyoruz. Kahramanmaraş'ta hedefimiz sıfır dane kaybı' dedi.

BİÇERDÖVERLE HASATTA DANE KAYBININ NEDENLERİ;

1- Zamansız hasat (hasat olgunluğu devresi harici hasat),

2-Biçerdöver kullanıcılarının “operatör yetiştirme kursu”na katılmadığından teknik bilgilerden mahrum oluşu,

3. Kurs görmüş dahi olsa kar amacı ile biçerdöverlerin yüksek hızda çalıştırılması,

4. Biçerdöveri hububat durumuna göre her tarla için yeniden ayar yapmaması,

5. Tarlanın tesviyesiz olması,

6. Çiftçinin biçerdöver hakkındaki teknik bilgileri ve dane kayıp ölçüm yöntemini bilmemesi,

Bu nedenler kaldırılırsa tahıl toprağa dökülmeyecek, hasat esnasında kaybedilmeyecektir. Yoğun bir emek, masraf ile yetiştirilen ve hasada gelen buğday ürününün tane dökümüne ve kalite düşüklüğüne meydan vermeden zamanında, biçerdöver ehliyeti bulunan tecrübeli operatörlerle yapılması büyük önem taşımaktadır.

ÜRÜN SAHİPLERİNE UYARILAR :

• Makineli Hasada uygun tohum kullanmaları (Ürün seçiminde ilk bakla yüksekliği

fazla, aynı zamanda olgunlaşan, kendiliğinden döküm yapmayan),

• Uygun çeşit ve miktarda gübre kullanmaları ( yanlış gübreleme ve gereğinden fazla gübre kullanarak yatmaya meydan vermemek),

• Uygun sulama yöntemlerini kullanmaları (yatmaya neden olmayan, göllenme, çamurlanma meydana getirmeyen, sulama yöntemlerini kullanmak)

• Yabancı otların makinenin çalışmasını engellememesi için, (tıkanmalar vb. yapmaması için) kültürel tedbirler almaları veya kimyasal mücadele yapmaları,

• Hasad öncesi kayıpların meydana gelmesinin engellenmesi (yabanı hayvan, evcil hayvan, insan, alet-ekipman vs. nedenlerle kayıpların meydana gelmesinin engellenmesi),

• Arazi tesviyesi yaptırmaları (Makinenin biçici ve kesici organlarını ve biçim yüksekliğini ayarlanması),

• Tarlada taş, ağaç artıklarını temizlemeleri,

• Biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme imzalamaları,

• Taşıma ve depolama kayıplarını azaltma yönünde hazırlıklar yapmaları,

• Biçim esnasında ürünün başında olmaları ve dane kayıplarını sık sık kontrol etmeleri,

Operatörü uyarmaları,

• Hasat olgunluğuna gelmeyen ürünlerini ve çiğli ürünlerini hasat ettirmemeleri,

• Yangın çıkma ihtimaline karşı, orman alanlarına yakın tarlalarda biçim yaparken, hasat sırasında pulluk bağlı bir traktörü tarlada hazır bulundurmaları.

Dane kayıpları en yakın İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesi istendi.

TARIMDANHABER