Çalışma kapsamında, tarımda çalışan kadınların yaşadıkları eşitsizliklerin, ayrımcılıkların, adaletsizliklerin önlenmesine ve tarımda kadın emeğinin görünür hale gelmesine yönelik öneriler sunuldu. 

Türkiye’de 2023 yılında 6,6 milyon ton kimyevi gübre tüketildi! Gübre piyasası yüzde 14 büyüdü! Türkiye’de 2023 yılında 6,6 milyon ton kimyevi gübre tüketildi! Gübre piyasası yüzde 14 büyüdü!

Bu araştırmada “Kadın kooperatifleri tarımda kadın emeğinin görünür olmasına katkı sunmakta mıdır?” temel sorusuna cevap arandı. Bu çalışma, online anket yöntemi ile Türkiye’nin 5 farklı coğrafi bölgesinden (Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, Karadeniz ve Marmara) toplam 10 kadın kooperatifinden elde edilen verilere dayanıyor. 

KAYIT DIŞI İSTİHDAM EN ÖNEMLİ SORUN!

Araştırma bulgularına göre tarımda kadın emeğinin “alın teri” ile özdeşleştiği, tarımda çalışan kadınların erkeklere göre daha yoğun eşitsizliklerle karşılaştığı, tarımda kadınların yaşadığı zorluklar arasında “kayıt dışı istihdam” en önemli sorun olarak acilen çözülmesi gerektiği ortaya çıktı. 

Çalışmaya göre, tarımsal alanda faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin kadınların emeğini görünür hale getirmek için çalışmalar yaptığı ve kadınları sosyo-ekonomik açılardan güçlendirdikleri saptandı. 

Kadın kooperatiflerinin, kadınları ekonomik açıdan özgürleştirdiği, güvenlerini arttığı, motivasyonlarını yükselttiği, öz savunuculuk becerilerini geliştirdiği, sosyal dayanışmayı güçlendirdiği ve bilgiye erişim kolaylaştırdığı tespit edildi. 

Kooperatifler üzerinden tarımda kadınların yaşadığı eşitsizliklerin, ayrımcılıkların ve adaletsizlikleri önlenebileceği ifade edilmiş, kooperatiflerin kadınların güvenceli ve ücretli gelir edeceği potansiyel bir yapı olduğu vurgulandı.