Fazla Gıda’nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı, israf enflasyonun gitgide büyüdüğünün altını çizerek  “Dünya genelinde üretilen gıdaların 3'te biri çöpe gidiyor; üretilen her 50 elmanın sadece 33 tanesini sofraya ulaşabiliyor. Türkiye'de ise ortalamanın üzerinde bir israf var. 

Örneğin Türkiye'de kişi başına israf edilen domates miktarı yıllık 570 kg. İsraf edilen gıdanın ekolojik, finansal ve sosyal boyutu ve etkileri var; bu etki alanlarına bütünsel bakmamız lazım. İklim krizinin en büyük tetikleyicisi artan karbon salımı miktarı. Dünya genelindeki karbon emisyon oranına baktığımızda yüzde 8'inin gıda kaybı ve israfından kaynaklandığını görüyoruz. Türkiye’nin, küresel ölçekte kişi başı israf edilen ortalama gıda miktarı konusunda ilk sıralarda yer aldığını ve ülkemizin gıdaya yaklaşımını ülke  bu gerçek daha sarsıcı bir hale geliyor.” dedi.

Bugün kaynak kullanımı konusunda yaklaşık iki dünyamız varmış gibi hareket ettiğimizi de sözlerine ekleyen Silahlı, “Bugün üretilen gıdanın yaklaşık %15’ini hasat sırasında, %14’ü ise hasat sonrası adımlarda kaybederken yaklaşık %17’sini biz tüketiciler atığa dönüştürüyoruz. Tedarik zinciri boyunca karşılaşılan kısıtlı altyapı uygulamaları, yetersiz lojistik ve depolama sistemleri, üretim ve tedarikte alınan yanlış kararlar ve doğru gelişmeyen tüketici alışkanlıkları gibi sebepler ile gıdanın miktarı ve değeri her adımda biraz daha azalıyor. Mevcut sistemlerin aynı şekilde devam ettiği senaryoda 30 yıldan kısa sürede tüketecek gıda bulamayacağız ve bu durum insanlık tarihini belki de iklim krizinden daha derin şekilde etkileyecek. Gıdayı çöpe atma lüksümüz yok.” şeklinde konuştu.