Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) gereğince yapılan hibe başvuruları Bakanlık tarafından değerlendirilerek sonuçlandı. 

Kesinleşen değerlendirme sonuçlarına göre hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait listeler İl Müdürlük ilan panosunda ve internet sitelerinde yayımlanarak ilan edilmeye başlandı. 

Listeler 5 (beş) iş günü (04 Nisan - 10 Nisan) süreyle ilanda kalacak olup başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. 

Başvuru sahipleri, 2020/25 Nolu Tebliğin 32. Maddesinin 5. Bendine göre; A iş planı (Makine ekipman alımı) için Askı İlanını takip eden 15 (on beş) iş günü (11 Nisan -04 Mayıs tarihleri) içerisinde evraklar teslim edilerek sözleşme imzalanacak.  

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konuyla ilgili olarak bir duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, evraklarda olabilecek eksikliklerden dolayı sözleşme imzalamada aksaklık olmaması için son güne kadar beklenilmemesi gerektiği belirtildi. Süresi içinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edileceği kaydedildi. 

HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Veri giriş sistemine yüklenen belgelerin asılları (Başvuru formu ve diğer evraklar) imzalı, dosya şeklinde teslim edilecek. 
 2. Yatırımcının SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve vergi borcu olmadığına dair belgeler, 
 3. Adli sicil kaydı, 
 4. Hayvancılık işletmelerine alınan makinalar için işletme kayıt belgesi (Yem karma, süt sağım gibi…)
 5. Alınacak makine ekipmanın teknik özelliklerini gösterir belge,
 6. Genel Taahhütname
 7. Döner sermaye ücreti dekontu (İl Müdürlüğümüz veznesine yatırılacaktır)
 • Proje bedeli 10.000,00 TL'ye kadar (10.000 TL dâhil) 63 TL 
 • 10.000 TL Üzeri 20.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (20.000 TL dâhil) 126 TL 
 • 20.000 TL Üzeri 30.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (30.000 TL dâhil) 180 TL 
 • 30.000 TL Üzeri 40.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (40.000 TL dâhil) 243 TL 
 • 40.000 TL Üzeri 50.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (50.000 TL dâhil) 324 TL 
 • 50.000 TL Üzeri 60.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (60.000 TL dâhil) 405 TL 
 • 60.000 TL Üzeri 70.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (70.000 TL dâhil) 450 TL 
 • 70.000 TL Üzeri 80.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (80.000 TL dâhil) 504 TL 
 • 80.000 TL Üzeri 90.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (90.000 TL dâhil) 630 TL
 • 90.000 TL Üzeri 100.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (100.000 TL dâhil) 756 TL 
 • 100.000 TL Üzeri 150.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (150.000 TL dâhil) 900 TL 
 • 150.000 TL Üzeri 200.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (200.000 TL dâhil) 990 TL 
 • 200.000 TL Üzeri 250.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (250.000 TL dâhil) 1080 TL 
 • 250.000 TL Üzeri 300.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (300.000 TL dâhil) 1260 TL 
 • 300.000 TL Üzeri 350.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (350.000 TL dâhil) 1350 TL 
 • 250.000 TL Üzeri 400.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (400.000 TL dâhil) 1440 TL 
 • 400.000 TL Üzeri 450.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (450.000 TL dâhil) 1530 TL 
 • 450.000 TL Üzeri 500.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (500.000 TL dâhil) 1620 TL ücret yatırılacaktır.

HİBE SÖZLEŞMESİNDEN SONRA YATIRIMIN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Ödeme belgeleri (Fatura, serbest meslek makbuzu) üzerinde “Bu fatura için KKYDP kapsamında hibe desteği verilmiştir. Faturada belirtilen makineler, yatırımcıya ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle satılamaz.” ibaresi bulunacaktır. Ayrıca makinanın seri numarası faturada bulunmalıdır.
 3. Yatırımcı katkı payı bedelinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu)
 4. Ödeme icmal tablosu (ödek-2,ödek-3)
 5. Makine Ekipman Tespit Tutanağı (İl Müdürlüğünce hazırlanacak)
 6. Makine Teslim Tutanağı (Yatırımcı-Yüklenici arasında)
 7. SSK ve Vergi borcu olmadığına dair belge

SATIN ALMA AŞAMASINDA YATIRIMCININ YÜKLENİCİDEN İSTEYECEĞİ BELGELER

 1.  İhtiyari Garanti Belgesi
 2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi) veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya yüklenici/tedarikçi firmanın vereceği hizmet yeterlilik taahhüdü 
 3. Yetkili servislerin listesi
 4. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

NOT 1-Alınan makine ekipmanın uygun bir yerinde, perçinlenmiş bir metal etiket üzerinde, perçinlemenin mümkün olmadığı makine ekipmanlarda ise etiket üzerinde, silinmez, okunabilir ve 12 punto büyüklüğünde yazılmış olan makine ekipmanın adı, markası, seri numarası, modeli, ağırlığı ve imal yılının bulunduğu metal plaka olmalıdır.

Bolu'da koyun keçi sürülerine ekinokok mücadelesi!  Bolu'da koyun keçi sürülerine ekinokok mücadelesi! 

NOT 2-Söz konusu makine ekipmanın kullanılmamış ve faturayla uyumlu olduğu ayrıca “Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteği ile alınmıştır.” ibaresinin olduğu tabela  makine ekipman üzerine  yapıştırılacaktır. 

NOT-3-Projelerin son tamamlanma tarihi mücbir sebepler hariç; A iş planı kapsamında hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 60 gündür. (Makinenin alımı ve ödeme belgelerinin getirilmesi bu süreçte olmalıdır.)